Ansök om dispens för eldning av trädgårds­avfall

Dispens behövs för eldning inom planlagt område om eldningen sker under annan tid än 15 – 30 april och 15 – 31 oktober.

Brasan får endast innehålla brännbart trädgårdsavfall som till exempel kvistar. Du kan läsa mer i paragraf 9 i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna och i paragraf 27 i de lokala renhållningsföreskrifterna. Du som är ansvarig ska:

  • kontrollera att det inte är eldningsförbud
  • bara elda när det är vindstilla eller svag vind
  • se till att nårboende inte störs av rök
  • kontrollera att brandspridning inte sker
  • se till att det finns släckredskap på platsen
  • ha beredskap för att snabbt kunna larma räddningstjänsten

Observera att du debiteras en timavgift enligt gällande taxa för handläggningen av din ansökan oavsett om du beviljas dispens eller inte.