Anmäl uppläggning av muddermassor

Anmälningsplikt gäller för uppläggning av högst 1 000 ton muddermassa. Därför måste du anmäla det till kommunen.

Du anmäler uppläggning av muddermassor till kommunens miljöavdelning. Ofta behöver du även ansöka om strandskyddsdispens för uppläggning av muddermassorna.

Ansök om strandskyddsdispens