Anmäl hemkompostering

Om du ska hemkompostera måste du anmäla det till kommunen och VafabMiljö.

Enköpings kommun debiterar en timmes handläggningstid vid anmälan om hemkompostering.