Anmäl hemkompostering

Om du ska hemkompostera måste du anmäla det till VafabMiljö.