Drift­infor­mation

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Rödljusen i korsningen Tullgatan - Fjärdhundragatan blinkar gult. Vi har beställt en ny dataenhet men det kan ta till slutet av oktober innan den levereras och kan monteras. Kör försiktigt i korsningen.

Pågående väg­arbeten

På Stockholmsvägen utanför Korsängens förskola blir körfältet närmast förskolan avstängt 14 september till 9 oktober.

Trafikljus kommer att användas för att styra trafiken.

Vi bygger ett 110 meter långt bullerplank mot förskolan.

Det blir gatuarbete i korsningen Eriksgatan-Källgatan. Arbetet startar måndag 21 september klockan 23 och avslutas tisdag 22 september klockan 05.Arbetsområdet i korsningen gäller hela gatubredden.

Efter avslutat arbete placeras en körbro (10m x 4,5m) över schaktet.

Vi byter vatten- och avloppsledningar.

På Tullgatan 4-9 stänger vi av det ena körfältet från 7 september till 9 oktober. Trafik leds om via Kungsgatan/Rådmansgatan.

Se trafikskyltar på plats.

Avstängningen beror på att vi byter ut vattenledningar.

Det sydostgående körfältet är avstängt, det är markerat med röd linje i kartan nedan.Trafiken leds om enligt gröna linjen.

Bild på en karta över avstängning av Tullgatan.

På Malmagatan stänger vi av utfarten mot Salavägen från vecka 37-40. Trafik leds om via Vagnsgatan eller Malmagatan österut. Se skyltar på plats.

Vi bygger ny gång- och cykelbana.

Utfarten mot Salavägen stängs av, den är markerat med röd linje i kartan nedan. Trafiken leds om enligt gröna linjen.

Bild på en karta över avstängning av Malmagatan.

Det här är etapp två av fyra etapper med vägarbete på Malmagatan.

Läs mer om hur vi förbättrar för gående, cyklister och övrig trafik på Malmagatan under vägarbeten i Myranområdet fram till 29 oktober.

Bergsgatan 1-25 samt Bäckgatan, från Korsängsgatan till Bäckgatan 46 asfalteras mellan 7 och 16 september. Arbetena börjar med att täcka över brunnslock.

Arbetsområde gäller ett körfält i taget, se trafikskyltar och anvisningar från flaggvakter.

Vi bygger ny gång- och cykelbana längs med Österleden. Nu jobbar vi från infarten till Silvergatan upp till Varggatan.

Ingen större påverkan på biltrafiken men befintlig gångväg som knyter ihop med Hessavägen är avstängd.

Sluttid för detta är 15 november.

Vi byter vatten- och avloppsledningar på Eriksgatan 22-24. Arbetet tar upp hela gatubredden vilket gör att det inte går att köra på den gatan under september månad.

Från vecka 38 börjar även arbeten på sträckan Eriksgatan 26-30. Även här tar arbetet upp hela gatubredden. Om arbetet går som planerat är det klart i oktober.

Arkeologiska utgrävningar pågår parallellt.

Gående och cyklister kommer fram på gatan.

Vi förbättrar för gående, cyklister och övrig trafik på Malmagatan.
Arbetet görs i etapper.

Under den första etappen byggs en trottoar från Salavägen till Dollarstore, allra först blir det trafikstörning från korsningen Malmagatan/Vagnsgatan och ner mot Dollarstore. Pågår.

Vid etapp två är körfältet från Malmagatan ut till Salavägen avstängt strax efter infarten till Cirkle K. Pågår.

Vid etapp tre är körfältet från Salavägen in på Malmagatan avstängt fram till korsningen med Vagnsgatan.

Vid etapp fyra är korsningen avstängd från Malmagatan mot Vagnsgatan. Malmagatan har framkomlighet.

Var uppmärksam på skyltning om vägar som leds om och hastighetsbegränsningar. Arbeten kommer att pågå fram till 15 oktober.

Avstängningen pågår den 20 januari-1 oktober. Det gäller det norra körfältet och närmaste trottoar. Gatan blir enkelriktad. Avstängningen beror på bygge av flerfamiljsbostadshus.

Arbete pågår med en del av gatan i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubredden och en trottoar. Avstängningen pågår till och med 2020-12-18. Avstängningen beror att nya ledningar läggs ner. Där det är avstängt får man åka runt kvarteret för att nå fastigheten.