Drift­information

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Just nu har vi inga driftstörningar

Pågående väg­arbeten

Omledning av trafik genom Ullundarondellen

Svevia utför beläggningsarbete på trafikverkets väg vid Ullundarondellen. Arbeten kommer utföras vid två tillfällen, måndag 15 juni – torsdag 18 juni och måndag 29 juni – fredag 3 juli. Vid båda tillfällena sker arbetet mellan tiderna 20.00 – 06.00. Omledningsvägen skyltas på platsen och är bara aktuell under arbetstiden.

Trafikljus vid korsningen Bredsandsvägen och Boglösavägen

Vi bygger en cirkulationsplats. Trafikljus är nu uppsatta för att öka säkerheten. Ny information kommer löpande. Samtliga arbeten avslutas 30 september.

Korsningen Torggatan/Kungsgatan stängs av till 26 juni

Korsningen Torggatan/Kungsgatan stängs av till omkring 26 juni. Arbetet har förlängts då mycket arkeologiskt arbete behöver göras. Ingen biltrafik kommer fram. Vi håller på och lägger ner nya vatten- och avloppsledningar. Samma period lägger vi sten och asfalterar på Eriksgatan vid Kammakartorget. Där går det att köra förbi med bil.

Sandbrogatan 1 avstängd 10 juni till 26 juni

Hela gatubredden är avstängd på grund av arbete med vatten- och avloppsledningar. Det går att välja annan väg för att komma fram.

Störningar vid Mästergatan till 3 juli

Vi arbetar med markarbeten i anslutning till Mästergatan och en liten del av pendlarparkeringen. Vi ska bygga en avlämningsplats, en refug samt en gång- och cykelväg.

Det norra körfältet är avstängt. Trafiken leds om via pendlarparkeringen.

Det blir hastighetsbegränsning max 30 kilometer i timmen . Var försiktig när du kör förbi. Arbetet beräknas pågå till 3 juli.

Fjärdhundragatan 6 smalare körfält och infart till Sankt Larsgatan avstängd

Det är smalare körfält vid Fjärdhundragatan 6 och infarten till Sankt Larsgatan är avstängd mellan 2 juli och 8 juli.

Väderskydd ska monteras ner.

Sankt Larsgatan 1-3 är avstängd

Avstängningen pågår den 20 januari-1 oktober. Det gäller det norra körfältet och närmaste trottoar. Gatan blir enkelriktad. Avstängningen beror på bygge av flerfamiljsbostadshus.

Runhällsgatan 2-12

Arbete pågår med en del av gatan i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubredden och en trottoar. Avstängningen pågår till och med 2020-12-18. Avstängningen beror att nya ledningar läggs ner. Där det är avstängt får man åka runt kvarteret för att nå fastigheten.