Infor­mation om corona­viruset

Senast uppdaterad: 4 december 2020, klockan 16.31

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Enligt Folkhälso­myndigheten är risken för smittspridning av corona (covid-19) i Sverige mycket hög. Enköpings kommun följer händelse­utvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommen­­dationer.

Senaste uppdateringarna

Enköpings kommun har aktiverat sin krisledning. Alla förvaltningar jobbar för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Verksamheterna förbereder sig för att kunna hantera en ökad smittspridning. Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Råd, rekommendationer och beslut

Nedanför finner du vilka råd, rekommendationer och beslut som gäller dig i Uppsala län och nationellt. För mer information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet läs mer på ansvariga myndigheters webbplatser.

Så testar du dig

Om du har symptom kan du boka ett test för pågående covid-19-infektion på 1177.se med e-legitimation. Testet är gratis och erbjuds alla i Uppsala län. I Enköping finns en provtagningsstation hos Husläkarcentrum i Enköping och i övriga länet vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum.

Boka tid för provtagning av covid-19 i Uppsala län på vårdguiden 1177s webbplats

Testa ditt barn för corona

Barn från årskurs 4 och uppåt kan testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Provet är gratis och görs vid Enköpings husläkarcentrum som finns vid lasarettet. Det är frivilligt för familjer att boka provtagning och det är inget krav att provtagning är gjord för att en elev ska få återgå till skolan.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en matris som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom

Du som vårdnadshavare bokar tid åt ditt barn genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka.

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du boka tid för provtagning

Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

Undvik upprepad testning för covid-19

Personer som tidigare tagit PCR-prov och testats positivt för covid-19 ska inte ta om provet igen. Region Uppsala uppmanar arbetsgivare i Uppsala län att inte kräva eller rekommendera av sina anställda att ta om testet.

Läs mer på webbplatsen 1177.se om när du ska stanna hemma.

Hur du undviker smitta

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Undvik större sociala sammanhang
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Arbeta hemma om du kan

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information från säkra källor

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Ansvariga myndigheters webbplatser

Bekräftade fall av covid-19

Många undrar hur smittspridningen ser ut i Enköpings kommun. På Region Uppsalas webbplats kan du ta del av statistik och se lägesbilden för regionens alla kommuner. Statistiken publiceras helgfria dagar, måndag till fredag.

Nulägesbild på Region Uppsalas webbplats

Förskola och skola

Enköpings kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt. Det betyder att friska barn i förskola och grundskola ska vara i våra verksamheter som vanligt. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till förskola eller skola. Om barnet, efter sju dygn, känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola. Vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande förskola och skola

Distansundervisning för gymnasieelever

Regeringen har beslutat att landets gymnasieskolor ska övergå till fjärr- och distansundervisning från och med måndag den 7 december till och med den 6 januari. Syftet är att minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken.

Det innebär för Westerlundska gymnasiets del att merparten av all undervisning kommer att ske via fjärr- och distansundervisning från den 7 december. Det innebär också att vi upphäver det schema som hade gjorts på WGY inför jul med fjärr-och distansundervisning under varsin vecka för de olika årskurserna.

Undantag från distansundervisningen kommer att göras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det handlar till exempel om nationella prov, praktiska moment i utbildningar och examinationer som inte kan genomföras på distans eller skjutas upp.

Så agerar vi vid sjukdomssymtom i förskola, grundskola och på gymnasiet

Barn och elever som insjuknar i nytillkomna förkylningssymtom under dagen ska gå hem så snart som möjligt. Så länge barnet känner sig sjukt ska det stanna hemma. När barnet har varit symtomfritt i två dagar kan det komma tillbaka till förskolan eller skolan.

Barn och elever som har milda sjukdomssymtom kan komma tillbaka till förskolan eller skolan om de känner sig friska efter att ha varit hemma i minst sju dygn sedan de fick symtom. Exempel på milda symtom är torrhosta och lätt snuva. Tänk på att det är viktigt att barnet orkar med en hel dag på förskolan eller i skolan när det återvänder.

Ett barn som hostar till ibland eller har lätt snuva efter att ha varit utomhus, men som är piggt i övrigt, bedöms inte som sjukt och ska inte skickas hem. Däremot är vår personal vaksam på sjukdomssymtom som tillkommer och som inte försvinner under dagen.

Barn ska stanna hemma om coronaviruset finns i familjen

Sedan den 1 december har Folkhälsomyndigheten ändrat sina råd till familjer där någon har bekräftats smittad med coronaviruset. Nu ska även barn som inte har några sjukdomssymtom stanna hemma under den tid som familjekarantänen varar.

Folkhälsomyndighetens bedömning är fortfarande att barns smittsamhet är låg, men de har ändrat sina råd för att det ska bli lugnare för personalen i förskola och skola. Många pedagoger runtom i landet har känt oro inför att ta emot barn från familjer med konstaterad smitta. Det är viktigt att personalen får arbetsro och möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag i den pressade arbetssituationen som råder under pandemin.

Läs mer om de ändrade råden i nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Testa barn för covid-19

Barn från årskurs 4 och uppåt kan testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Provet är gratis och görs vid Enköpings husläkarcentrum som finns vid lasarettet. Det är frivilligt för familjer att boka provtagning och det är inget krav att provtagning är gjord för att en elev ska få återgå till skolan.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en matris som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom

Barnomsorg om vårdnadshavare är permitterade

Enköpings kommun har beslutat att barn till korttidspermitterade föräldrar får vara i förskola och fritidshem på sina vanliga scheman, om familjen önskar det. Det gör att barnen har sin vardag och sitt sociala sammanhang kvar. Vårdnadshavaren kan snabbt återgå i arbete om arbetsgivaren skulle begära det. Vi likställer alltså inte permittering med arbetslöshet i den här situationen eftersom permitteringen är tillfällig.

Resor till skolan vid skärpta allmänna råd i Uppsala län

Från den 20 oktober och två veckor framåt gäller lokala allmänna råd i Uppsala län som Folkhälsomyndigheten, i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala, utfärdat. Ett av råden är att personer i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Skolbarn är undantagna från det rådet. Folkhälsomyndigheten uttrycker tydligt att barn och elever ska fortsätta vara i verksamheten som vanligt.

Så här säger smittskyddsläkare Johan Nöjd i region Uppsala om resor till och från skolan:

– Självklart ska man fortsätta att gå i skolan och transportera sig dit om det krävs. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. Tänk efter om du verkligen måste.

Läs mer om de skärpta allmänna råden i Uppsala län för att bekämpa covid-19

Filmer på olika språk

Informationsfilmer om coronaviruset för dig som har barn i förskola och skola i Enköpings kommun.

Mer information gällande förskola och skola

För information om vad som gäller på de fristående förskolorna och skolorna, besök deras webbplatser.

Vård och omsorg

Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Folkhälsomyndighetens råd och information till riskgrupper 

Enligt ett regeringsbeslut upphör besöksförbudet på alla äldreboenden den 1 oktober 2020. Det är för många ett efterlängtat och glädjande besked. För de boende är det viktigt med fortsatt försiktighet vid besöken för att förhindra smittspridning. Vi följer myndigheternas rekommendationer och har även gjort anpassningar lokalt så att vi kan genomföra säkra besök.

Socialstyrelsens författning besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök i särskilda boenden för äldre under covid-19

Äldre är en av de riskgrupper som är särskilt utsatta för coronaviruset och riskerar att bli mycket sjuka. Genom att så många som möjligt håller sig friska kan vi undvika en överbelastning av sjukvården. Vi arbetar för att begränsa smittspridning utan att någon samtidigt ska bli utan nödvändig vård och omsorg.

Mer information gällande vård och omsorg

Näringsliv och företagare

Många företag i Enköpings kommun befinner sig i en mycket svår situation. Vi förstår att det är tufft och vi arbetar för att hitta åtgärder som kan underlätta för kommunens företagare. Företagarfrågorna står högt på agendan och alla våra verksamheter tittar på vilka åtgärder de kan göra för företagarna.

Vissa åtgärder kan vi genomföra snabbt och vissa kommer att ta lite längre tid, ofta för att det krävs ett formellt beslut. Vi måste alla ha förståelse för att vi måste anpassa oss till lagar och regler som gäller precis som vanligt.

Kultur och fritid

Enköpings kommun har anpassat kulturutbudet till den rådande situationen genom att skapa digitala arrangemang eller genomgöra mindre arrangemang utomhus. För personer som inte vill, eller bör, röra sig i våra lokaler erbjuder vi flera olika alternativ till kulturupplevelser. Se enskilda evenemang och kontakta arrangören för uppdateringar.

Vi uppdaterar om arrangemang på våra Facebooksidor och i evenemangskalendern. Läs även på bibliotekets webbplats för mer information om öppetider.

Stödpaket till kulturen

Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet. Regeringen har därför avsatt ett stödpaket på 500 miljoner kronor till aktörer och arrangörer som förlorar intäkter till följd av covid-19.

Statens Kulturråd

Arrangörer och aktörer inom det fria kulturlivet kan söka stöd för inkomstbortfall för inställda och uppskjutna kulturevenemang.

Hur du söker stöd på kulturrådets webbsida

Föreningsliv

Upplevelsenämndens arbetsutskott beslutade den 5 maj att genomföra sju av nio föreslagna stödåtgärder för föreningslivet i samband med coronakrisen.

De beslutade åtgärderna är:

 • Verksamhetsbidrag kommer vara på samma nivå under år 2021 som 2020.
 • Ingen avbokningsavgift på kommunala lokaler.
 • Möjlighet att ansöka om ekonomisk kompensation för drabbade föreningar.
 • Ingen återbetalning för icke genomförda aktiviteter.
 • Rådgivning och stöd.
 • Mer stöd och information på webbplatsen.
 • Söka medel för utvecklingsprojekt.

Mer om de beslutade stödåtgärderna till föreningslivet

Regeringens stöd till föreningslivet

Den 20 mars gav regeringen besked om ett stödpaket på 500 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av pandemin. Riksidrottsförbundet har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Idrottsföreningar söker stödet via Idrottonline och RF-SISU Uppland erbjuder råd och stöd till de föreningar som vill söka kompensationsstödet.

Skicka e-post till riksidrottsförbundet om du vill ha hjälp med att ansöka om kompensationsstöd.

Epost till riksidrottsförbundet: corona@rfsisu.se

Hitta mer information och svar på vanliga frågor på Riksidrottsförbundets webbplats

Om du behöver stöd och hjälp

Här hittar du information om hur du kan få praktisk hjälp och kontaktuppgifter samt länkar till nationella hjälplinjer, jourer, chattar och webbplatser.

Jourer och chattar för barn och unga

Hjälplinjer och telefonväkteri

Stöd vid våld och missbruk

Vill du prata med någon om din eller någon annans situation? Välkommen att kontakta någon av våra öppna mottagningar Familjens hus och Nyängen. Det kostar ingenting att besöka oss och vi dokumenterar inte att vi har träffats.

Webbplatser för stöd och hjälp

Other languages

Information about the coronavirus can be found on krisinformation.se in amharic, arabic, dari, english, farsi, finish, french, chinese, kurmanji lulesamiska, meänkieli, davvisámegiela, pashto, polish, roman arli, romani lovari, russian, somali, sorani, spanish, sydsamiska, thai, tigrinya, turkish, german.

About the new coronavirus

(Finska) Tietoja uudesta koronaviruksesta ja covid-19-taudista

(Arabiska) ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ وﻣﺮض ﻛﻮﻓﯿﺪ 19

(Somaliska) Ku saabsan faayraska karoona ee cusub iyo cudurka covid-19

(Tigrinja) ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረናን ሕማም ኮቪድ-19ን

(Engelska) About the new coronavirus and the disease COVID-19

For older people

The document below is a poster from Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. The information is available in different languages and aims at people aged 70 years and older. The poster encourages you to limit your close contacts to stay healthy, not infect others and relieve healthcare services. It is also recommended to get out in the fresh air.

Advice for older people in english, arabic, bangali, turkish, persian, french, afrikaans, spanish, afar, amharic, somali, sorami, kurmanji, tigrinya, russian.PDF (pdf, 736 kB)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

The Covid-19 pandemic affects travelling, accommodation, and other activities in Sweden. Information about visiting Sweden during the pandemic can be found on krisinformation.se.

Videos in diffrent languages

About the corona virus in diffrent languages at information sveriges website

Leaders of different religious and faith communities talk about the corona virus in swedish, somali, arabic, syrian/suryoyo, tigrinyan, serbian, turkish, thai, persian.

To translate our web pages, you can use the translate button at the top of the page.

Tillgänglig information

Myndigheten för delaktighet har samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format. 

Film

Lättläst

Teckenspråk

Information med bildstöd

Materialet nedan innehåller information på olika språk om hur du skyddar dig och andra från smittspridningen av covid-19. Materialet kan användas av dig som behöver kommunicera information om coronaviruset med bildstöd. Genom bildikoner och text påminns du om att:

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder
 • hosta och nys i armvecket
 • undvik att röra vid ögon, näsa och mun
 • stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symtom
 • håll avstånd till andra

(Svenska) Skydda dig och andra från smittspridningPDF (pdf, 58 kB)

(Finska) Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltäPDF (pdf, 57 kB)

(Arabiska) اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوىPDF (pdf, 106 kB)

(Engelska) Protect yourself and others from spread of infectionPDF (pdf, 57 kB)

(Somaliska) Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafoPDF (pdf, 57 kB)

Samtalskarta

Informationsmaterial

Nedanför hittar du informationsmaterial i form av affischer som kan skrivas ut och användas på önskad plats. Sprid gärna materialet vidare för att minska smittspridningen.

Från Region Uppsala och 1177

 • Omtänksamt avstånd, affisch A4PDF (pdf, 37 kB) - Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Uppsala. Affischen visar ett barn och en vuxen person som vinkar till en annan vuxen, mellan dem finns det en pil med texten ”cirka 2 meter”. På affischen står det även ”Omtänksamt avstånd. Tillsammans minskar vi smittspridningen”.
 • Stanna hemma om du är sjuk, affisch A4PDF (pdf, 2 MB) - Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Uppsala. Affischen är i rosa och röda färger med texten ”Stanna hemma om du är sjuk. När du har något av dessa symtom: feber, hosta, snuva, halsont. Var rädd om våra äldre och våra sköra”.
 • Tvätta händerna, affisch A4PDF (pdf, 128 kB) - Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Uppsala. Affischen är i rosa och röda färger med en illustration av händer som tvättas. Affischens text lyder ”Tvätta händerna! I hela 30 sekunder. 1. Luddra ordentligt 2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen 3. Skölj och torka. Minska risken att bli sjuk”.