Infor­mation om corona­viruset

Senast uppdaterad: 3 mars 2021, klockan 14.09

Enköpings kommun följer händelse­utvecklingen kring coronaviruset, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommen­­dationer. Alla förvaltningar i Enköpings kommun jobbar för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Här hittar du aktuell information.

Senaste uppdateringarna

Råd, rekommendationer och beslut

Nedanför finner du vilka råd, rekommendationer och beslut som gäller för dig i Uppsala län och nationellt. För mer information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet läs mer på ansvariga myndigheters webbplatser.

Nationella allmänna råd och rekommendationer

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna.

Läs mer om de nationella föreskrifterna och allmänna råden på Folkhälsomyndighetens webbplats

Tillfällig pandemilag från 10 januari 2021

Riksdagen beslutade om en tillfällig pandemilag 8 januari 2021. Med stöd av den nya pandemilagen har regeringen beslutat om en ny förordning, kallad begränsningsförordningen. Utifrån begränsningsförordningen har man beslutat:

 • att införa ett maxtak på åtta personer för privata sammankomster i festlokaler, föreningslokaler och andra uthyrningsplatser.
 • att de som bedriver gym- och idrottsanläggningar, badhus och handelsplatser är skyldiga att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. De måste också se till att maxantalet inte överskrids.
 • Länsstyrelserna har i uppdrag att utöva tillsyn för dessa nya föreskrifter.

Länsstyrelsen i Uppsala län ger mer information på sin webbplats

På regeringens webbplats finns mer information om de nya reglerna

Läs mer om begränsningsförordningen på regeringens webbplats

Rekommendationer i Uppsala län

Region Uppsala vidtar ytterligare åtgärder mot smittspridningen av covid-19 för att förebygga en tredje våg. Rekommendationerna är framtagna i samråd med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen och gäller till den 30 mars.

 • Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken gäller alla tider (för personer födda 2004 och tidigare).
 • Munskydd rekommenderas även i andra inomhusmiljöer, där man vistas under en längre tid (mer än 15 minuter) och inte kan hålla ett avstånd på två meter till andra människor. Undantag görs för skolmiljöer, där nationella rekommendationer fortfarande gäller.
 • Region Uppsala avråder från resor inom länet och inom landet som inte är nödvändiga.

Läs mer på Region Uppsalas webbplats om de utökade rekommendationerna

Nationella restriktioner

Följande nationella restriktioner gäller:

 • Reglerna för restauranger om hur många gäster som får sitta vid samma bord skärps till max fyra personer.
 • Alkoholservering stoppas efter klockan 20.
 • Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning.
  Läs mer på Folhälsomyndighetens webbplats om de begränsade öppettiderna
 • För serveringsställen i exempelvis köpcentrum, eller andra handelsplatser, gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får vara en person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.
 • Köpcentrum, butiker och gym behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.
  Läs mer om rekommendationer för minskad smittspridning i handeln på Folkhälsomyndighetens webbplats
 • Bussar och tåg, vars linjesträckning går över 15 mil, får fylla max hälften av färdmedlets sittplatser, det gäller från den 14 februari till slutet av maj 2021.
  Läs restriktionerna för långväga kollektivtrafik på regeringens webbplats
 • Rekommendation om munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken och gäller våren ut (för personer födda 2004 och tidigare).
 • Folkhälsomyndigheten har beslutat att justera rekommendationen gällande distansundervisning för gymnasieskolor. Denna justering innebär en kombination av distansundervisning och undervisning på plats. Det är regionala smittskyddsläkare som avgör vad som ska gälla regionalt.
 • All verksamhet som bedrivs av staten, regioner och kommuner som inte är nödvändiga ska stängas ned till den 7 mars. Det gäller bland annat badhus, idrottshallar och museer. Undantag gäller barn och unga födda 02 eller senare. Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och rekommendationer ska fortsatt följas.
 • Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

Läs mer om de skärpta restriktionerna på regeringskansliets webbplats

Läs mer om de skärpta restriktionerna på Folkhälsomyndighetens webbplats

Rekommendationer för inresande till Sverige

 • Alla som reser in i Sverige rekommenderas stanna hemma och undvika nära kontakter i sju dagar efter ankomsten.
 • Utländska medborgare måste ha testat negativt för covid-19 för att få komma in i landet.
 • Övriga rekommenderas att testa sig vid ankomst till Sverige.
 • Alla rekommenderas att testa sig dag fem efter ankomst till Sverige.

Avrådan för icke nödvändiga resor utanför EU/EES och Schengen förlängs till den 15 april.

Läs mer om rekommendationer för dem som reser in i Sverige på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs mer om kravet på negativt covid-19-test för inresa till Sverige på regeringens webbplats

Vaccination mot covid-19

Vaccinationerna mot covid-19 startade i Uppsala län den 27 december. Det är Region Uppsala som är ansvarig för att vaccinationerna genomförs. På webbplatsen 1177.se kan du läsa om turordningen.

Läs om vaccination mot covid-19 på webbplatsen 1177.se

Läs om vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

About vaccination against covid-19 in other languages

Vaccination mot covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheterna

Läs mer här om vaccination mot covid-19 inom vård- och omsorgsverksamheterna

Statistik över registrerade vaccinationer covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du se statistik om hur många i Sverige som har vaccinerat sig mot covid-19.

Transport till vaccination för kunder inom hemtjänst, hemsjukvård och kunder med larm

Läs mer här om vad som gäller för kunder inom hemtjänst, hemsjukvård och kunder med larm gällande transporter till vaccination

Så testar du dig

Om du har symptom kan du boka ett test för pågående covid-19-infektion på 1177.se med e-legitimation. Testet är gratis och erbjuds alla i Uppsala län. I Enköping finns en provtagningsstation hos Husläkarcentrum i Enköping och i övriga länet vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum.

Boka tid för provtagning av covid-19 i Uppsala län på vårdguiden 1177s webbplats

Testa ditt barn för corona

Barn från och med förskoleklass med symtom för covid-19 är välkomna att ta ett prov som visar om det är covid-19. Provtagning och smittspårning är viktiga verktyg för att bromsa smittspridningen.

Läs mer och boka tid, eller hitta tider och platser för drop-in-provtagning på 1177 Vårdguidens webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en matris som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom

Läs pressmeddelandet om att Region Uppsala börjar testa barn från förskoleklass för covid-19-infektion på deras webbplats

Undvik upprepad testning för covid-19

Personer som tidigare tagit PCR-prov och testats positivt för covid-19 ska inte ta om provet igen. Region Uppsala uppmanar arbetsgivare i Uppsala län att inte kräva eller rekommendera av sina anställda att ta om testet.

Läs mer på webbplatsen 1177.se om när du ska stanna hemma.

Bredare provtagning vid smittspårning på arbetsplatser

 • Alla vuxna som haft nära kontakt med den som insjuknat ska provtas även om de inte uppvisar symptom.
 • Om hemarbete inte är möjligt kan arbete ske på plats men med avstånd till andra. Då rekommenderas en extra provtagning.
 • Stanna alltid hemma vid minsta symptom.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser

Hur du undviker smitta

 • Stanna hemma om du är sjuk
 • Håll avstånd
 • Undvik större sociala sammanhang
 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Arbeta hemma om du kan

Läs mer om hur du kan skydda dig och andra på Folkhälsomyndighetens webbplats

Information från säkra källor

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Ansvariga myndigheters webbplatser

Bekräftade fall av covid-19

Många undrar hur smittspridningen ser ut i Enköpings kommun. På Region Uppsalas webbplats kan du ta del av statistik och se lägesbilden för regionens alla kommuner. Statistiken publiceras helgfria dagar, måndag till fredag.

Nulägesbild på Region Uppsalas webbplats

Crush Covid

Kartor och trender på kommun- och stadsdelsnivå gällande coronaviruset, för Uppsala län från forskningsprojektet CRUSH Covid (uppdateras torsdagar).

Läs mer och se interaktiv grafik om coronaviruset på webbplatsen Crush Covid

Förskola och skola

Mot bakgrund av det rådande läget har Folkhälsomyndigheten beslutat att förlänga rekommendationen om att landets gymnasieskolor ska fortsätta med till fjärr- och distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

Enköpings kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt. Det betyder att friska barn i förskola och grundskola ska vara i våra verksamheter som vanligt.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till förskola eller skola. Om barnet, efter sju dygn, känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola. Vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

För information om vad som gäller på de fristående förskolorna och skolorna, besök deras webbplatser.

Vård och omsorg

Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Enligt ett regeringsbeslut upphörde besöksförbudet på alla äldreboenden den 1 oktober 2020. Det är för många ett efterlängtat och glädjande besked. För de boende är det viktigt med fortsatt försiktighet vid besöken för att förhindra smittspridning. Vi följer myndigheternas rekommendationer och har även gjort anpassningar lokalt så att vi kan genomföra säkra besök.

Äldre är en av de riskgrupper som är särskilt utsatta för coronaviruset och riskerar att bli mycket sjuka. Genom att så många som möjligt håller sig friska kan vi undvika en överbelastning av sjukvården. Vi arbetar för att begränsa smittspridning utan att någon samtidigt ska bli utan nödvändig vård och omsorg.

Näringsliv och företagare

Många företag i Enköpings kommun befinner sig i en mycket svår situation. Vi förstår att det är tufft och vi arbetar för att hitta åtgärder som kan underlätta för kommunens företagare. Företagarfrågorna står högt på agendan och alla våra verksamheter tittar på vilka åtgärder de kan göra för företagarna.

Vissa åtgärder kan vi genomföra snabbt och vissa kommer att ta lite längre tid, ofta för att det krävs ett formellt beslut. Vi måste alla ha förståelse för att vi måste anpassa oss till lagar och regler som gäller precis som vanligt.

Kultur och fritid

Enköpings kommun anpassar verksamheten utifrån de skärpta restriktionerna och pandemilagen.

Föreningsliv

Den rådande coronasituationen påverkar Enköpings föreningsliv. Upplevelsenämndens arbetsutskott har beslutat att genomföra sju av nio föreslagna stödåtgärder för föreningslivet i samband med coronakrisen.

Om du behöver stöd och hjälp

Här hittar du information om hur du kan få praktisk hjälp och kontaktuppgifter samt länkar till nationella hjälplinjer, jourer, chattar och webbplatser.

Jourer och chattar för barn och unga

Hjälplinjer och telefonväkteri

Stöd vid våld och missbruk

Vill du prata med någon om din eller någon annans situation? Välkommen att kontakta någon av våra öppna mottagningar Familjens hus och Nyängen. Det kostar ingenting att besöka oss och vi dokumenterar inte att vi har träffats.

Webbplatser för stöd och hjälp

Other languages

Information about the coronavirus can be found on krisinformation.se in amharic, arabic, dari, english, farsi, finish, french, chinese, kurmanji lulesamiska, meänkieli, davvisámegiela, pashto, polish, roman arli, romani lovari, russian, somali, sorani, spanish, sydsamiska, thai, tigrinya, turkish, german.

About the new coronavirus

(Finska) Tietoja uudesta koronaviruksesta ja covid-19-taudista

(Arabiska) ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ وﻣﺮض ﻛﻮﻓﯿﺪ 19

(Somaliska) Ku saabsan faayraska karoona ee cusub iyo cudurka covid-19

(Tigrinja) ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረናን ሕማም ኮቪድ-19ን

(Engelska) About the new coronavirus and the disease COVID-19

Vaccination against covid-19

About vaccination against covid-19 in other languages on the website 1177.se

About vaccination against covid-19 in other languagues on the website of Public Health Agency of Sweden

For older people

The document below is a poster from Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. The information is available in different languages and aims at people aged 70 years and older. The poster encourages you to limit your close contacts to stay healthy, not infect others and relieve healthcare services. It is also recommended to get out in the fresh air.

Advice for older people in english, arabic, bangali, turkish, persian, french, afrikaans, spanish, afar, amharic, somali, sorami, kurmanji, tigrinya, russian.PDF (pdf, 736 kB)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

The Covid-19 pandemic affects travelling, accommodation, and other activities in Sweden. Information about visiting Sweden during the pandemic can be found on krisinformation.se.

Videos in diffrent languages

About the corona virus in diffrent languages at information sveriges website

Leaders of different religious and faith communities talk about the corona virus in swedish, somali, arabic, syrian/suryoyo, tigrinyan, serbian, turkish, thai, persian.

To translate our web pages, you can use the translate button at the top of the page.

Tillgänglig information

Myndigheten för delaktighet har samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format. 

Film

Lättläst

Teckenspråk

Information med bildstöd

Materialet nedan innehåller information på olika språk om hur du skyddar dig och andra från smittspridningen av covid-19. Materialet kan användas av dig som behöver kommunicera information om coronaviruset med bildstöd. Genom bildikoner och text påminns du om att:

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder
 • hosta och nys i armvecket
 • undvik att röra vid ögon, näsa och mun
 • stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symtom
 • håll avstånd till andra

(Svenska) Skydda dig och andra från smittspridningPDF (pdf, 58 kB)

(Finska) Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltäPDF (pdf, 57 kB)

(Arabiska) اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوىPDF (pdf, 106 kB)

(Engelska) Protect yourself and others from spread of infectionPDF (pdf, 57 kB)

(Somaliska) Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafoPDF (pdf, 57 kB)

Samtalskarta

Informationsmaterial

Nedanför hittar du informationsmaterial i form av affischer som kan skrivas ut och användas på önskad plats. Sprid gärna materialet vidare för att minska smittspridningen.

Från Region Uppsala och 1177

 • Omtänksamt avstånd, affisch A4PDF (pdf, 37 kB) - Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Uppsala. Affischen visar ett barn och en vuxen person som vinkar till en annan vuxen, mellan dem finns det en pil med texten ”cirka 2 meter”. På affischen står det även ”Omtänksamt avstånd. Tillsammans minskar vi smittspridningen”.
 • Stanna hemma om du är sjuk, affisch A4PDF (pdf, 2 MB) - Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Uppsala. Affischen är i rosa och röda färger med texten ”Stanna hemma om du är sjuk. När du har något av dessa symtom: feber, hosta, snuva, halsont. Var rädd om våra äldre och våra sköra”.
 • Tvätta händerna, affisch A4PDF (pdf, 128 kB) - Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Uppsala. Affischen är i rosa och röda färger med en illustration av händer som tvättas. Affischens text lyder ”Tvätta händerna! I hela 30 sekunder. 1. Luddra ordentligt 2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen 3. Skölj och torka. Minska risken att bli sjuk”.

Från Länsstyrelsen i Uppsala län

Informationsblad om den nya covid-19-lagen.

Önskar du informationen i något annat format kan du kontakta kommunen.