Blomlådor på gatan

Av säkerhetsskäl tar vi bort möjligheten att ansöka om blomlådor på gatan.

Tidigare har boende på en gata kunnat ansöka om att sätta ut blomlådor på gatan för att sänka farten. Men lösa farthinder som blomlådor kan inge en falsk trygghet. De sitter inte fast, kan flyttas runt och de kan också skymma till exempel lekande barn.

Vi kommer göra hastighets­mätningar

Vi kommer istället göra hastighetsmätningar på kommunens gator och vägar. Om mätningarna visar att något behöver ändras på gatan eller vägen kommer vi att göra lämpliga åtgärder.

Godkänd ansökan gäller

Har du gjort en ansökan om blomlådor och fått godkänt så gäller den ansökan till det datum som den går ut. Men det går inte att ansöka om nya blomlådor. 

Ser vi blomlådor eller andra lösa trafikhinder som inte har godkända ansökningar kommer vi att ta bort dem.

Relaterad information