Störningar i miljön

Blir du störd av buller, rök eller andra saker i din miljö kan du skicka in ett klagomål till kommunen.

Störningen ska vara en risk för hälsan eller en skada för miljön. Fastighetsägaren eller den som driver verksamheten blir tvungen att utreda och lösa problemet. Du kan lämna in ett klagomål anonymt.

Om ditt ärende är akut och störningen äventyrar människors hälsa eller miljön, ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vanliga frågor

Vad gör jag om det är akut?

Vid akuta ärenden ska du ringa SOS alarm på telefonnummer 112. Akuta ärenden kan vara oljeutsläpp, kemikalieolycka, risk för grundvattnet, miljöbrott, olovlig jakt eller hantering av fridlysta djur och växter.

Hur handläggs mitt klagomålsärende?

Vad räknas som buller eller störning?

Allt oönskat ljud räknas som buller. Det kan vara ljud från fläktar, restauranger, skjutbanor, trafik eller störande grannar och djur.

Fördjupning