Ordnings­regler

Bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i hela landet finns i ordningslagen.

I Enköping har vi även egna bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Enköpings kommun ska fungera. De gäller på platser inom kommunen som är till för alla.

Vanliga frågor

Varför kan inte kommunen totalförbjuda fyrverkerier?

Att förbjuda fyrverkerier helt och hållet är inte helt enkelt utifrån vad en kommun kan och får göra. Kommunen kan bara bestämma äver sin mark, så kallad platsmark. Där är det förbjudet att skjuta fyrverkerier. Det finns dock några undantag, bland annat på nyårsafton mellan klockan 21.00 och 01.00

Är det tillåtet med fyrverkerier när som helst?

Du måste ha tillstånd av polisen för att använda fyrverkerier på offentlig plats inom tättbebyggt område. Med tättbebyggt område menas ett område med minst 200 invånare med mindre än 200 meter mellan husen där fritidsfastigheterna är färre än 50 procent. Undantaget är nyårsafton, påskafton och valborgsmässoafton från klockan 21.00 fram till klockan 01.00 dagen efter. Att använda smällare är förbjudet i hela Sverige.

Varför är det tillåtet att skjuta fyrverkerier på nyårsafton?

Kommunen kan inte helt förbjuda människor att skjuta fyrverkerier på nyårsafton. Vi kan bara skapa regler för allmänna platser där kommunen äger marken.

Fördjupning