Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Munksundsgatan avstängd

Del av Munksundsgatan är avstängd för genomfart på grund av en vattenläcka. Arbetet beräknas ta två dagar. Gatan kommer att återställas längre fram men underlaget behöver först sätta sig innan det går att asfaltera.

Avstängda gator vid Kammakartorget 31 maj -31 oktober

Torggatan mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan, samt Eriksgatan mellan Källgatan och Rådmansgatan är avstängda för biltrafik. Förbudet gäller inte arbetsfordon med tillstånd. På Kungsgatan från Torggatan och 50 meter nordöst får fordon inte stannas eller parkeras. Avstängningarna och förbud att stanna/parkera gäller 31 maj-31 oktober. Enköpings kommun bygger ett torg och utför ledningsarbeten för vatten och avlopp. https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/kammakartorget.html

Del av Runhällsgatan avstängd 10 juni-20 december

Runhällsgatan 1B-22 är avstängd, en mindre del i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubrädden men då gatan går runt kvarteret kan man alltid komma fram. Enköpings kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten för vatten och avlopp.

Rombergsgatan 33 avstängd 26 augusti-20 september

Kommunen genomför arbete med vatten- och avlopp. Arbetsområde gäller hela gatubredden och trottoaren.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.