Pågående vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Del av S:t Olofsgatan avstängd 15-17 oktober

S:t Olofsgatan är avstängd vid korsningen med Skyttegatan på grund av arbete med vatten och avlopp.

Del av Bredsandsvägen avstängd 16-18 oktober

Gamla Bredsandsvägen kommer att vara avstängd 16-18 oktober norr om campingen. Sträckan är stängd för genomfart. Vatten och avloppsavdelningen gör justeringar och sedan ska vägen asfalteras. Det går att ta sig in i området via Farleden.

Stockholmsvägen avsmalnad vid Barkan 10 oktober till 7 november

Det är avsmalnat körfält på Stockholmsvägen vid busshållplats Barkan i riktning mot Uppsala/Stockholm. Arbete med busshållplats pågår.

Stockholmsvägen avsmalnad nära Österleden till 15 oktober

På Stockholmsvägen är det avsmalnande körfält i båda riktningarna nära Österleden. Enköpings kommun gör arbeten för busshållplats.

Målning av vägmarkeringar 16 september- 18 oktober

Under en månad kommer vi måla vägmarkeringar på olika gator i Enköpings tätort. Det är till exempel mittlinjer, övergångsställen och körfältspilar vid rondeller. Där målningen pågår blir det begränsad framkomlighet.

Avstängda gator vid Kammakartorget 31 maj -31 oktober

Torggatan mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan, samt Eriksgatan mellan Källgatan och Rådmansgatan är avstängda för biltrafik. Förbudet gäller inte arbetsfordon med tillstånd. På Kungsgatan från Torggatan och 50 meter nordöst får fordon inte stannas eller parkeras. Avstängningarna och förbud att stanna/parkera gäller 31 maj-31 oktober. Enköpings kommun bygger ett torg och utför ledningsarbeten för vatten och avlopp. https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/kammakartorget.html

Del av Runhällsgatan avstängd 10 juni-20 december

Runhällsgatan 1B-22 är avstängd, en mindre del i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubrädden men då gatan går runt kvarteret kan man alltid komma fram. Enköpings kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten för vatten och avlopp.

Rombergsgatan 25-33 avstängd 26 augusti-18 oktober

Arbetsområde gäller hela gatubredden och trottoaren. Arbeten görs kring vatten och avlopp samt fjärrvärme.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.