Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Del av Mossvägen avstängd 3-10 juni

Kornsingen Mossvägen-Hjortrongatan är avstängd 3-10 juni. Va-avdelningen åtgärdar vattenläcka.


Avstängda gator kring Kammakartorget 31 maj -31 oktober

Torggatan mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan, samt Eriksgatan mellan Källgatan och Rådmansgatan är avstängda för biltrafik. Förbudet gäller inte arbetsfordon med tillstånd. På Kungsgatan från Torggatan och 50 meter nordöst får fordon inte stannas eller parkeras. Avstängningarna och förbud att stanna/parkera gäller 31 maj-31 oktober. Enköpings kommun bygger ett torg och utför ledningsarbeten för vatten och avlopp. https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/kammakartorget.html


Del av Rombergsgatan har ett körfält avstängt 28 maj-28 juni

Från 28 maj-28 juni är ett körfält avstängt vid Rombergsgatan 15-23. Enköpings Hyresbostäder utför ledningsarbeten.


Kraftigt försämrad framkomlighet vid Salavägen 3 juni-21 juni

Arbetsområdet gäller ett körfält och närmaste gång- och cykelbana på Salavägen under järnvägsbron. Under perioden kommer man att skifta sida. Trafikljus kommer styra trafiken. Det är Trafikverket som reparerar bron vid järnvägen. Arbetet pågår 3-21 juni.


Del av Runhällsgatan avstängd 10 juni-20 december

Runhällsgatan 1B-22 är avstängd, en mindre del i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubrädden men då gatan går runt kvarteret kan man alltid komma fram. Enköpings kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten för vatten och avlopp.


Ny hastighet på Strömgatan

Från den 17 maj gäller 30 kilometer i timmen för fordon på Strömgatan mellan Astrakangatan och Polgatan.


Del av Kungsgatan och Källgatan avstängd från 1 april

Från den 1 april stängs Kungsgatan av för biltrafik mellan Källgatan och Sandgatan. Där blir det gågata och restaurangerna får möjlighet att öppna sina uteserveringar. Källgatan stängs av mellan Kungsgatan och Eriksgatan för biltrafik. Detta gäller ej behörig trafik samt boende med tillstånd på Källgatan.


Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.