Pågående vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Arbete utförs på Sankt Larsgatan 3 fredag 13 december

Arbete utförs på Sankt Larsgatan 3 vid korsningen till Fjärdhundragatan under fredagen 13 december. Arbetet kommer ta upp hela gatubredden och en viss del av norrgående körfält på Fjärdhundragatan. Även den östra gång- och cykelvägen som går längs med Fjärdhundragatan påverkas. Vatten och avloppsavdelningen utför ledningsarbeten.

Arbete pågår på Hallongatan 9 under torsdag 5 december

Torsdag 5 december åtgärdar Vatten och avloppsavdelningen en vattenläcka på Hallongatan 9. Arbetet kommer vara klart samma dag. Arbetet tar upp hela gatubredden.

Norra körfältet av Linbanegatan avstängt 4 december till 9 december

Onsdag 4 december till måndag 9 december är norra körfältet av Linbanegatan från Salavägen till Långgatan avstängt på grund av trädbeskärning. Även gång- och cykelvägen kommer vara avstängd under arbetstiden. Gående hänvisas till andra sidan gatan och skyltar för hur trafiken tar sig runt det avstängda området finns på plats.

Del av Korsängsgatan avstängd 25 november till 6 december

Måndag den 25 november till fredag 6 december utförs beläggningsarbete vid tre platser på Korsängsgatan. Platserna där arbete utförs är korsningen Korsängsgatan och Pundgatan, Korsängsgatan och Pallgatan samt Korsängsgatan och Klubbgatan.

Arbete kommer att utföras vid ett område i taget. Skyltar på plats visar hur trafiken kan köra för att komma runt den avstängda delen.

Målning av vägmarkeringar under hösten

Under hösten målar vi vägmarkeringar på olika gator i Enköpings tätort. Det är till exempel mittlinjer, övergångsställen och körfältspilar vid rondeller. Där målningen pågår blir det begränsad framkomlighet.

Avstängda gator vid Kammakartorget 31 maj – 20 januari

Torggatan mellan Kungsgatan och Kryddgårdsgatan, samt Eriksgatan mellan Källgatan och Rådmansgatan är avstängda för biltrafik. Förbudet gäller inte arbetsfordon med tillstånd. Enköpings kommun bygger nya Kammakartorget. https://vaxer.enkoping.se/byggprojekt-i-enkoping/kammakartorget.html

Del av Runhällsgatan avstängd 10 juni-20 december

Runhällsgatan 1B-22 är avstängd, en mindre del i taget. Arbetsområdet gäller hela gatubrädden men då gatan går runt kvarteret kan man alltid komma fram. Enköpings kommuns va-avdelning utför ledningsarbeten för vatten och avlopp.

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.