Vägarbeten

Asfaltering, arbeten med nergrävda ledningar, arbeten intill vägar och evenemang kan påverka dig som kör på vägarna.

​Vi informerar om vägarbeten och avstängda gator genom skyltning vid berörd väg. Vid större arbeten skriver vi om arbetet på sidan om pågående vägarbeten.


Vanliga frågor

Varför asfalterar ni inte på en gång när ni har lagat en väg?

​Gruset måste packas ihop och fyllas på några gånger innan vi asfalterar. Om vi asfalterar på en gång kommer vägen att sjunka ner och bli ojämn. Några dagar innan vi asfalterar byter vi även brunnslock.

Vilka vägar ansvarar kommunen för?

​Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna.

Vilka vägar ansvarar Trafikverket för?

​Trafikverket ansvarar för de större genomfartslederna och de flesta enskilda vägarna. Trafikverkets kundtjänst har telefonnummer 0771-92 19 21.

Fördjupning

Relaterat