Parkera i Enköping

Det finns flera avgiftsfria parkeringar i och utanför centrum. Vid de mest centrala parkeringarna kostar det att parkera. Du kan betala med kort och mobiltelefon.

Betalning med periodmärke

Periodmärken säljs inte längre. Periodmärken ersätts av ett system med tillstånd och månadsbiljetter den som fått tillstånd. Om du har ett periodmärke du köpt tidigare kan du använda det till och med 28 augusti. Sätt märket på en parkeringsskiva som då blir din biljett på kommunens parkeringsplatser. Se skyltar hur länge du får parkera, tiden gäller även om du har periodmärke.

Nya parkeringsregler från 3 maj 2021

I takt med att Enköping växer behöver biltrafiken i stadskärnan minska. Med de nya parkeringsreglerna ska det bli tryggare och enklare för gående och cyklister, särskilt barn och äldre, att röra sig i centrum. Samtidigt ska det bli lätt att hitta en central parkeringsplats för den som behöver parkera nära det ärende man tänkt utföra.

I dagsläget är det många boende och företag som parkerar i centrum. Med särskilda tillstånd och biljetter ska dessa få plats på hänvisade platser i centrala Enköping. De som bor på landsbygden utan regelbunden kollektivtrafik kommer få möjlighet att parkera på utpekade platser i centrum med ett särskilt landsbygdstillstånd och månadsbiljett.

De nya parkeringsreglerna innebär att det ska bli billigare att parkera strax utanför än mitt i stadskärnan.

Förändringarna i korthet

  • Zonindelning med billigare parkering utanför centrumkärnan.
  • Zon A: Parkeringarna på de mest centrala gatorna (rutnätsstaden) samt Joarparkeringen får en avgift på 12 kr/timme.
  • Zon B: Parkeringar nära centrum får en avgift på 6 kronor per timme, max 25 kronor per dygn.
  • Utanför zon B: Samlade parkeringsytor med avgiftsfri parkering
  • Istället för periodmärke införs tillstånd för boendeparkering, nyttoparkering för företag och ett tillstånd för de som bor på landsbygden utan tillgång till regelbunden kollektivtrafik.

Kartan nedanför visar de olika parkeringszonerna. Du kan se priser och hur länge du får parkera på varje parkeringsplats. Klicka på de tre strecken uppe i högra hörnet av kartan, sen viker du ut flikarna "Bo, trafik och miljö", "parkering", "nya parkeringsregler" så finns en teckenförklaring. Du kan även se kartan i helskärmsläge genom att klicka på symbolen med två pilar på vänster sida eller klicka på symbolerna på kartan så ser du all information om parkeringarna.

Hitta parkeringsplater i Enköping

Parkeringsplatser i Enköping