Parkera i Enköping

Det finns flera avgiftsfria parkeringar i och utanför centrum. Du kan betala med kort, mobiltelefon och periodmärke.

Betalning med periodmärke

Du kan köpa periodmärke för p-skiva på Kebab och Grill (Torggrillen) vid Stora torget, ICA Supermarket (Stjärnköp) och Coop Forum.

  • 3 månader kostar 330 kronor

Periodmärket gäller från och med det datum som är framskrapat.
Enbart p-skiva utan periodmärke kostar 5 kronor.

I centrum får du stå på anvisad plats

Centrum är innanför gatorna Östra Ringgatan, Västra Ringgatan, Ågatan och Tullgatan. Inom de här gatorna får du stå på anvisade parkeringsplatser på de kommunala parkeringarna. Se skyltar för hur länge du får parkera, till exempel om det står parkering max två timmar.

Utanför det här området gäller oftast att du får stå utan kostnad i 24 timmar. Det finns vissa parkeringsplatser även utanför centrum.

Det här är en karta som visar vart du kan hitta parkeringsplatser och vad det kostar.

Det här är en karta som visar vart du kan hitta parkeringsplatser och vad det kostar.

Parkera utan avgift i centrum 

Det finns tre avgiftsfria parkeringar i centrum. De finns på Stora torget, Kungsgatan mellan Torggatan och Rådmansgatan samt Gustaf Adolfs plan. På dessa tre parkeringar får du parkera högst en timme på vardagar klockan 8–18. På lördagar och dag före röd dag få du parkera gratis klockan 8–15. Övrig tid får du parkera där fram till följande vardag eller lördag klockan 8.00. Du behöver inte ha p-skiva för att parkera här.

Parkera utan avgift utanför centrum

På de kommunala gatorna utanför centrum får du parkera avgiftsfritt i 24 timmar om det inte står något annat på p-skylten. Det gäller även på de kommunala gatorna i Fjärdhundra, Grillby, Hummelsta, Lillkyrka, Skolsta och Örsundsbro.

Vid resecentrum finns det fyra avgiftsfria parkeringar:

  • två bakom järnvägsstationen (på den norra sidan)
  • en precis vid resecentrum, innanför gångvägen som leder ned i tunneln under spåren
  • en vid Bangårdsgatan.

På parkeringen närmast bakom stationen får du parkera i högst 24 timmar och högst 7 dygn på parkeringen längst bort. På parkeringsplatsen precis vid resecentrum och vid Bangårdsgatan får du parkera i högst 24 timmar.