Snöröjning av cykelvägar

 

Cykelvägarna är prioriterade vid snöröjning.

Gång- och cykelvägar plogas tidigt

Vi vet att gång- och cykelbanorna används mycket för att ta sig till skolan och arbetet. Därför plogar och sandar vi dem så snabbt vi kan. Längst ned på sidan finns kartor över vilka gång- och cykelvägar som plogas först.

Mindre fordon plogar gång- och cykelvägarna

​Det är olika fordon som plogar vägar och gång- och cykelvägar. De försöker köra parallellt men ibland hinner inte den som plogar på cykelbanan ikapp den stora plogbilen.


Kartan visar vilka cykelvägar som snöröjs först i västra Enköping.

Kartan visar vilka cykelvägar som snöröjs först i västra Enköping. Den blå röjs allra först.

Kartan visar vilka cykelvägar som snöröjs först i östra Enköping.

Kartan visar vilka cykelvägar som snöröjs först i östra Enköping. Den röda röjs allra först.