Övergångsställen

Vi får många frågor om övergångsställen. Här försöker vi förklara hur övergångsställen fungerar och varför vi har tagit bort en del av dem.

Varför har övergångsställen tagits bort i många av Sveriges kommuner?

År 2000 infördes en lagändring som innebär att samtliga fordonsförare har väjningsplikt mot gående.  Lagen kom till för att de gående lättare ska komma fram och inte av säkerhetsskäl. Lagen skärper fordonsförarnas skyldigheter, men ger inte ytterligare rättigheter för gående. Övergångsställen togs bort på många håll i landets kommuner. Flera kommuner började istället arbeta med att sänka hastigheterna. Det kan vara gupp, avsmalningar eller refuger.

Jag känner mig tryggare om det finns ett övergångs­ställe. Varför finns de inte kvar?

Ett övergångsställe medför en så kallad "falsk trygghet" eftersom gående ibland tror att fordonsföraren ska stanna. Det är inte ovanligt att gående går rakt ut i gatan utan att se sig för och när fordonsförare inte stannar är olyckan lätt framme.

Det är omöjligt att bygga bort alla slags risker i trafiken, men vi vill göra så gott vi kan. Vi arbetar för att få ner hastigheten där det finns övergångar. På det sättet skapar vi ett mer trafiksäkert samhälle där både gående och förare behöver samspela mer och inte inbjuds att ta onödiga risker.

Hur valde kommunen ut vilka övergångs­ställen som skulle tas bort?

Kommunen valde framförallt att ta bort övergångsställen på gator med lite biltrafik. Där ska gående kunna ta sig över gatan utan att behöva vänta alltför länge. Dessutom är ofta gående mer försiktiga när de korsar gatan utan övergångsställe. Tanken är att bilisterna ska uppmärksamma de övergångsställen som finns kvar och då kan övergångsställena fungera som de ska.

Det innebar att samtliga övergångsställen innanför ringleden i centrum har tagits bort.

Andra anledningar till att övergångsställena togs bort var att de var dåligt utnyttjade, låg nära varandra eller låg på väg med 70 kilometer i timmen.

I Enköpings tätort har vi tagit bort 56 övergångsställen och har låtit 60 vara kvar.