Sandupptagning

Vi tar upp sand och grus under hela våren. Under 2019 började vi vecka 13. Hur snabbt allt är klart beror på vädret och hur lätt vi kommer fram i området.

Grovsopning först

När vi kan sätta igång med sandupptagningen beror till stor del av hur vädret ser ut. Vi tar upp sanden när vi bedömer att risken för halka är så liten som möjligt. Är det torrt och fint väder är det oftast inga problem att sätta igång. Är det omväxlande väder måste vi avvakta med att ta upp sanden.

Vi börjar med att grovsopa ett område för att sedan återkomma och göra det lite med noggrannt. Innan det stora arbetet kan vi ibland också sopa vissa utpekade stråk som vi vet används mycket.

Vi försöker så ofta som det går att vattna asfalten när vi sopar sanden så det inte dammar. Det kan fortfarande bli minusgrader på vägarna och då fryser sanden fast i marken och det blir halt och trafikfarligt. På en del ställen finns det kvar ishögar med sand i där vi först grovsopar och sen sopar upp resten vid ett senare tillfälle.

Underlätta för de som sopar

För att vi snabbare ska kunna sopa upp sanden i ett område så försök att parkera bilen på en sopad yta och lämna utrymme. Det är svårt att komma fram med maskinerna i för små luckor. Vi kan inte stänga av gata för gata.

Turordning för bostadsområden i Enköping 2019

Varje år roterar vi i turordningen så att inget område blir sist varje år. Vi kan inte säga vilken vecka vi är på ett visst område eller en viss ort eftersom det är vädret som styr när vi kan vara ute och ta upp sanden.

Turordning för bostadsområden i Enköping

Munksundet
Lillsidan
Romberga
Gröngarn
S:t Ilian
Galgvreten
Korsängen
Fanna
Bergvreten
Gånsta

Turordning för kransorter 2019

Örsundsbro
Skolsta
Grillby
Lillkyrka
Fjärdhundra

Hummelsta och övriga orter sopas av en extern entreprenör.

Nya områden körs av entreprenörer

Det finns några områden som i Enköping som sopas av entreprenörer. Det tar ungefär en vecka att sopa områdena som kommer i följande turordning.

Älvdansen
Klondyke
Ängslyckan
Mariedalsvägen
Gamla Nynäs