Trafik­säkerhet

I ett bostadsområde är det extra viktigt med en säker trafikmiljö. För att veta vem du ska vända dig till med önskemål behöver du veta vem som är ansvarig för att sköta vägen. I tätbebyggda områden är det oftast kommunen som har det ansvaret.

Övergångs­ställen

Vi har minskat antalet övergångsställen de senaste åren.
År 2000 infördes en lag som skulle göra det enklare för gående att komma över vägar. Det innebär att alla fordonsförare har väjningsplikt mot gående. 

Övergångsställena medför en falsk trygghet eftersom gående ofta utgår ifrån att bilisten ska stanna vid övergångsstället. I de fall som bilisten inte ser den gående är risken väldigt stor att en olycka inträffar. 

Övergångsställen fungerar bäst på vägar med mycket trafik eftersom de ska underlätta för gående att korsa vägen. Med täta övergångsställen kan de förlora sin funktion och väcker inte bilistens uppmärksamhet tillräckligt mycket.

Därför har vi valt att plocka bort ett antal övergångsställen. Istället vill vi få bilisterna att sänka hastigheten. Det gör vi genom till exempel gupp och avsmalningar. Det finns ändå över 60 övergångsställen kvar i kommunen.

Sänkt hastighet

Sänkt hastighet är en av de absolut viktigaste faktorerna för att öka trafiksäkerheten. Vägar inom tättbebyggt område ansvarar kommunen oftast för. Kontakta Kontaktcenter om du har synpunkter på hastigheten inom ett område.

För enskilda vägar och de större vägarna utanför tättbebyggt område ansvarar Trafikverket. 

Vägmärken

Vem som beslutar om vägskyltar i ett område beror på vem som är väghållare. Du kan ansöka om vägvisning eller varningsmärken hos Trafikverket. 

Ansök om vägvisning på Trafikverkets webbplats

Ansök om varningsmärken på Trafikverkets webbplats

Väghållare

I tätbebyggda områden är det i de flesta fall kommunen som är väghållare. Det betyder att kommunen ska sköta vägarna inom området.  

Trafikverket ansvarar för det statliga vägnätet, medan enskilda personer eller vägsamfälligheter ansvarar för enskilda vägar.