Årsmöte Örsundaån och Enköpingsån

Publicerad 2021-03-03

Kallelse till årsmöten för Örsundaåns respektive Enköpingsåns vattenråd

Vi bjuder in dig som är lantbrukare, djurhållare (brukare och ägare) och övriga som är engagerade i, eller beroende av, naturvård och nyttjande av de vattenmiljöer som rinner inom något av dessa två områden. Mötena genomförs digitalt via Teams.

På programmen är årstämmohandlingar för vardera vattenråd.

Datum och tider

Enköpingsån:

Torsdag 18 mars 2021 klockan 18:30 – 20:00

Örsundaån:

Torsdag 25 mars 2021 klockan 18:30 – 20:00

Anmäl senast 15 mars

E-post: vattensamordnare@enkoping.se

Telefonnummer: 070-162 57 22

Vid anmälan skickas stämmohandlingar ut via mail.

Varmt välkommen!

Foto på en å i vintermiljö