Arbetet igång igen mot målet Årets Stadskärna

Publicerad

Onsdag den 3 mars arrangeras den första av flera corona-säkra kvällsvandringar i centrum.

Vandringarna ska fokusera på de fem huvudområdena varumärket, utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet. Deltagarna ska identifiera styrkor och utvecklingsområden.

– Äntligen är vi igång igen. I höstas hade vi stadsvandringar dagtid så nu ska vi gå runt kvällstid för att få en så heltäckande bild som möjligt över vad som behövs för att utveckla centrum, säger Charlotta Stenberg, näringslivskoordinator.

Konkret handlingsplan

Den 10 mars arrangeras ett digitalt möte då en affärs- och handlingsplan ska tas fram. Handlingsplanen ska innehålla konkreta åtgärder och en plan för hur samverkan ska gå till kring åtgärderna.

– Handlingsplanen ska leda till att det blir verkstad av alla idéer i vårt fortsatta arbete med att utveckla Enköpings centrum, säger Charlotta Stenberg.

Nya etableringar i centrum

Nyligen blev det klart att en större cafékedja och en restaurang ska öppna vid det nya Kammakartorget.

– Det är riktigt kul för Enköping att vi får hit en så känd och etablerad cafékedja som Waynes Coffee. Den och restaurangen kommer göra torget och centrum till en levande mötesplats. Det här ger oss energi till det fortsatta arbetet med målet att få utmärkelsen Årets Stadskärna, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

Läs mer om arbetet för att blir Årets Stadskärna på webbplatsen Enköping Växer

Frågor

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
E-post: cissi.loov@enkoping.se

Charlotta Stenberg, näringslivskoordinator
Telefon: 0171-62 65 57
E-post: charlotta.stenberg@enkoping.se

Foto på Enköpings centrum kvällstid

Foto: Johan Svensson