Nu utvecklas Lillsidan

Publicerad

Det finns stora planer för den nya stadsdelen Lillsidan i Enköping. I år är det exempelvis planerad byggstart för cirka 190 bostäder, två mindre butiksytor och en Ica-butik.

Mellan entrén från E18 och centrum ska stadsdelen förvandlas. Det nuvarande industrikvarteret ska ge plats för 900 bostäder, service och upplevelser. Under 2021 är det planerad byggstart för en Ica-butik, två mindre butiksytor och cirka 190 bostäder längs med Dr Westerlunds gata.

– Vi vill gå från industrikvarter till ett varierat bostadsområde och knyta ihop de västra stadsdelarna med centrum, säger Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Hyresrätter i centrala Enköping

Först ut att byggas i år, längs med Doktor Westerlunds gata, är Ica-butiken och knappt 200 bostäder.

Bostäderna kommer byggas i två delar, norra och södra delen. I den norra delen kommer Ica-butiken och 52 bostäder. I den södra delen kommer cirka 137 bostäder att byggas.

Läs mer på webbplatsen Enköping Växer om utvecklingen av Lillsidan

Läs mer på webbplatsen Enköping Växer om den nya Ica-butiken och bostäderna

Foto på en gul byggkran, över bilden står det "Näringsliv och arbetsmarknad".

Kommunfullmäktiges långsiktiga plan

Att utveckla en ny stadsdel innebär också möjlighet för nyetableringar. Med det skapas förutsättningar för ett mångfasetterat näringsliv och en bred arbetsmarknad, vilket är en del av uppgiften ”Näringsliv och arbetsmarknad” i kommunfullmäktiges långsiktiga plan 2020–2023.

Läs mer om kommunfullmäktiges långsiktiga plan på webbplatsen Enköping Växer

Illustration över det nya området Lillsidan, där en Ica-butik och högre bostadshus syns.

Skiss: Liljelwall arkitekter AB