Klart med hotellkedja på Stattomten

Publicerad 8 oktober 2020

I dag beslutade kommunstyrelsens plex-utskott att skriva under ett markanvisningsavtal med Vi Invest för att bygga ett hotell på Stattomten.

Genom markanvisningsavtalet får bolaget ensamrätt att förhandla med kommunen om genomförande- och köpeavtal för Stattomten. Målsättningen är att hotellet kan stå klart 2024.

– Det känns fantastiskt att kunna presentera ett så viktigt beslut för Enköpings utveckling. En hotelletablering på den centrala tomten blir ett lyft för hela Enköping och en viktig pusselbit i vårt arbete med att utveckla stadskärnan. Jag är särskilt glad att det förutom hotell också ska innehålla bostäder, butiker och andra kommersiella ytor för ett levande centrum, säger Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

– Det är strategiskt viktigt för ett växande Enköping att vi får hit en etablerad och spännande hotellaktör. Detta betyder nya arbetstillfällen, ett viktigt besked för alla aktörer i centrum och positivt för besöksnäringen och nya möjligheter för lägerstaden Enköping. Hotellet kommer även bidra till en levande stadsmiljö, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Hotell med kommersiella ytor

I avtalet är Enköpings kommun och bolaget överens om att:

  • bygga ett hotell som också ska innehålla ytor för bostäder, kontor och kommersiella verksamheter som butiker och restaurang i gatuplan
  • arbeta för en ny detaljplan för att bygga ett hotell på tomten.

Vi Invest AB är en koncern inom hotell- och fastighetsbranschen och har flera hotell i Stockholm.

– Enköpings läge är perfekt och tomten ligger mitt i centrum vilket ger oss stora möjligheter att skapa ett levande hotell som kommer attrahera både invånare och besökare. Det här kommer göra Enköpings centrum mer attraktivt, säger Martin Hosseini, vd Vi Invest.

Tidplanen för hotell

  • Hösten 2021: Beslut om ny detaljplan.
  • Våren 2022: Byggstart.
  • Våren 2024: Hotell färdigbyggt.

Frågor?

Ulrika Ornbrant, ordförande kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott
Telefon: 0171-62 80 04
E-post: ulrika.ornbrant@politiker.enkoping.se

På fotot syns Anna Forssén, ekonomichef, Martin Hosseini, vd, Aram Mojarrad, vice vd från VI Invest AB.​

Anna Forssén, ekonomichef, Martin Hosseini, vd, Aram Mojarrad, vice vd från VI Invest AB.​ Foto: Annika Westerberg