Utsatta verksam­heter kan få sänkta lokalhyror

Publicerad 2020-07-02

Regeringen har avsatt fem miljarder kronor till att utsatta verksamheter tillfälligt kan få sänkta lokalhyror.

Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott. Det gäller vissa branscher som varit särskilt ekonomiskt utsatta, till exempel verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen och handeln. Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet.

Mer information på länsstyrelsens webbplats

Syntolkning: Enköpings Stora Torg en solig dag med blå himmel. På torget står röda stånd med blommor och kläder. Flera människor är på torget. I utkanten står flera personer i grupp riktade mot varandra. Vid borden med blommor står 2 personer.

Runt Stora Torget finns många verksamheter inom restaurangbranschen och handeln.