Hjälp till att spara vatten

Publicerad 2020-06-29

I Enköpings kommun är grundvattennivåerna låga. Därför måste vi hjälpas åt att spara på vattnet.

Under flera år har grundvattennivåerna legat under det normala. Det beror på att det kommit för lite snö de senaste vintrarna. Eftersom vi använder grundvatten som dricksvatten är det viktigt att vi är sparsamma med vattnet. Om vi inte sparar finns det risk för vattenbrist och att dricksvattnets kvalitet försämras.

Så här kan du spara på vattnet:

  • Kyl dricksvattnet i kylskåp hellre än att spola kranen tills det kommer kallt vatten.
  • Duscha hellre än bada, och ta hellre en snabbdusch än en lång.
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
  • Diska med balja eller diskpropp om du diskar för hand, istället för under rinnande vatten.
  • Diska och tvätta med full maskin och välj eco-program.
  • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.
  • Undvik att vattna gräsmattor och planteringar med dricksvatten. Spara regnvatten i tunnor till trädgårdsbevattningen.
  • Tvätta inte fasader och uteplatser med dricksvatten.
  • Fyll inte pooler och badtunnor med dricksvatten.
  • Tvätta bilen hos en biltvätt där smutsigt vatten samlas upp, renas och återanvänds.

Läs mer:

Spara på vattnet

Enköping

Vattna inte gräsmattan med dricksvatten. Syntolkning: Bild av vattenspridare på gräsmatta.