Grilla säkert i sommar!

Publicerad 2020-06-27

Just nu är brandrisken stor i skog och mark. Därför är det eldningsförbud i hela Uppsala län.

Det är tillåtet:

  • att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning.
  • att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska utanför sammanhållen bebyggelse.

Grilla säkert

  • Kolla så att det inte råder eldningsförbud där du vill grilla.
  • Ha vatten nära för att släcka elden.
  • Du som tänder elden är ansvarig för att släcka den.

Fler tips om hur du ska göra för att grilla säkert.

Håll dig informerad på:
Länsstyrelsens webbplats
Räddningstjänstens webbplats

Enköping