Fisktorgs­bron byter namn

Publicerad 2020-02-06

Miljö- och byggnads­nämnden har utifrån ett medborgar­förslag beslutat att byta namn på bron till Klosterbron.

En medborgare har skickat in ett förslag att byta namn på bron. På sitt sammanträde den 5 februari gillade miljö- och byggnads­nämnden förslaget och beslutade att Fisktorgsbron byter namn till Klosterbron.

Har du frågor?

Jan Fredriksson (C), ordförande miljö- och byggnadsnämnden
Telefon: 0171-62 65 89
E-post: jan.fredriksson@politiker.enkoping.se

Enköping

Klosterbron. Foto: Johan Svensson