Nya regler för bostadstillägg

Publicerad 2020-01-03

Om du är pensionär med låg pension kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen för dig som har låg pension.

Från 1 januari i år gäller nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Dessa innebär ett höjt tak för den högsta bostadskostnad som bostadstillägget beräknas på och flera ändringar för hur inkomster beräknas. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Du bör därför göra en beräkning innan du ansöker.

Gör en beräkning

Är din totala pension inklusive tjänstepension högre än 16 500 kronor efter skatt behöver du inte göra någon beräkning. Då kan du i regel inte få något bostadstillägg, oavsett andra inkomster eller tillgångar. Lever du tillsammans med någon räknas bådas inkomster med och beloppen blir då lägre.

Du ansöker enklast genom Pensionsmyndighetens webbtjänst. Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg för dennes räkning.

Gör din beräkning och ansök på pensionsmyndigheten.se/bostadstillagg.

Enköping