Endast ett körfält på Salavägen vid järnvägen

7 november 2019

På Salavägen nära järnvägsviadukten är endast ett körfält öppet klockan 9-15 fram till 12 november.

På Salavägen i korsningen östra och västra Järnvägsgatan kommer ett körfält och närmaste gång- och cykelväg vara avstängt vardagar klockan 9-15 fram till 12 november. Under arbetet kommer de avstängda körfälten att växla sida.

Avstängningen beror på att vi undersöker marken och tar markprover utanför den gamla Enköpingstvätten. Du kan läsa mer om det arbetet här:
enkoping.se/enkopingstvatten

Enköping