Nu har vi bevattningsförbud

Publicerad 2019-05-31

Enköpings kommun har bevattningsförbud från och med juni. 

Bevattningsförbudet innebär att alla som använder kommunalt vatten måste vara extra varsamma med hur dricksvattnet används. Bevattning med slang eller spridare är till exempel inte tillåtet.

Allvarligt läge

Beslutet grundar sig på att Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedömer att grundvattennivåerna runt Mälaren är mycket under det normala. Orsaken är att vi har fått för lite nederbörd under den kalla årstiden under flera år och därför har inte grundvattnet fyllts på ordentligt.

– Vi har i flera år arbetat med kampanjer för att fler ska vara försiktiga med hur vi använder vårt dricksvatten. Eftersom läget i år är allvarligt inför vi nu bevattningsförbud för att skydda tillgången på dricksvatten, säger Danielle Littlewood, vatten- och avloppschef.

Hur gör kommunen?

Bevattningsförbudet gäller även kommunens verksamheter och under våren har en arbetsgrupp analyserat konsekvenserna av ett bevattningsförbud. Här har allmännyttan behövts vägas mot förbudet.

– Vi har tittat på hur det påverkar vår turismnäring med över 8000 parkguidningar per år. Därför får Drömparken bevattnas, om än mycket mindre än vad som egentligen behövs, säger Tomas Rådkvist (MP), ordförande i tekniska nämnden.

Det är särskilt parkerna och idrottsplanerna som kräver mycket vatten för att inte förstöras helt. Därför finns det ett undantag från bevattningsförbudet om att bara bevattna för att växter och nyplanterade träd ska överleva.

– Dessa får bara vattnas så att de överlever och inte skapar stora investeringsbehov för kommande år. Många fotbollsplaner vattnas redan med åvatten, liksom träd och sommarblommor, säger Danielle Littlewood.

Bevattnings­förbudet innebär följande:

  • Du får inte bevattna med vattenslang eller spridare.
  • Du får inte fylla din pool med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.
  • Du får inte tvätta bilen med högtryckstvätt eller slang.
  • Du får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

Vattna klokt

Vi behöver långsiktigt ändra vårt beteende i hur vi hanterar vårt dricksvatten. Låga grundvattennivåer och sommartorka kommer vi sannolikt se mer av i framtiden.

– Den viktigaste signalen är att vi måste tänka klokt när vi använder vårt dricksvatten. Att ta tillvara på regnvattnet och hitta andra sätt att odla och bevattna, säger Danielle Littlewood.

Frågor och svar om bevattningsförbudet

Enköping