Avstängningar i centrum

Publicerad 2019-05-24

Från och med den 27 maj stänger vi av delar av Torggatan och Eriksgatan.

Det beror på att vi byter ut va-ledningar. Avstängningen beror också på att vi bygger Kammakartorget och gör om korsningen i anslutning till torget.

Gående kan passera

Som gående kan du passera ändå. Du kommer också kunna komma in i alla butiker som du önskar.

Tillfällig avstängning av parkeringar

I början av projektet behöver vi stänga av korsningen Kungsgatan-Torggatan för biltrafik. För att du som behöver använda bilen ändå ska kunna komma fram gör vi en vändplats längst ner på Kungsgatan. Då behöver vi också stänga av några parkeringsplatser.

Hela projektet ska vara klart i slutet av 2019.

Följ projektet

Följ projektet på webben enkoping.se/kammakartorget

Enköping

© Enköpings kommun och Lantmäteriet/Geodatasamverkan 2019