Allvarligt läge med vattennivåer

Publicerad 2019-04-25

Grundvattennivåerna är redan nu ovanligt låga. Vi behöver därför vara extra varsamma om vattnet.

Redan nu måste vi vara försiktiga med vårt dricksvatten.

–Nu är det ett allvarligt läge. För att vara så här tidigt på året är grundvattennivåerna i vår del av landet ovanligt låga, säger Danielle Littlewood, va-chef på Enköpings kommun.

Det är SGU, Statens geologiska undersökningar som bevakar grundvattennivåerna. Varje månad publicerar de kartor över grundvattennivåerna i Sverige. Dessa kartor ligger sedan till grund för kommunens rekommendationer om de kommunala dricksvattnet.

Spara vattenkampanj

Precis som tidigare år kommer kommunen arbeta med informationskampanj för att få fler att vara varsamma med vattenanvändningen.

–Det är ju vårt dricksvatten det handlar om, fortsätter Danielle. Därför kommer vi uppmana till försiktighet på många olika sätt. På grund av det allvarliga läget tycker vi att det är direkt olämpligt att fylla sin pool med kommunalt dricksvatten. Med anledning av detta säljer vi inte kommunalt vatten för poolpåfyllnad i vår vattenkiosk.

Fortsatt internt arbete

Kommunen har flera vattenberoende verksamheter som också behöver spara vatten. Parkerna, stadens träd och fotbollsplanerna behöver mycket vatten. De senaste åren har man hittat sätt att minska vattenanvändningen och till exempel vattna med åvatten. Inför sommarsäsongen pågår ett intensivt arbete för att fortsätta det arbetet.

–Nu fortsätter vi att utveckla våra egna åtgärder för att spara vatten inom kommunen, säger Danielle.

Länk till SGU:s sida om grundvattennivåerna

Kontakt:

Danielle Littlewood, va-chef

E-post: danielle.littlewood@enkoping.se

Enköping