Fullt fokus på belysning

Publicerad 2018-10-19

När det är mörkt blir det påtagligt hur viktigt det är med belysning. Park- och gatuavdelningen arbetar för fullt så här års med att se till att ljuset från belysningen syns ordentligt. Det är cirka 8000 lampor som behöver ses över.

- Vissa träd och buskar har växt så att de döljer gatlyktornas ljus. Under hösten beskär vi därför buskar och träd som växt för mycket, berättar Mona Bergius, stadsträdgårdsmästare.

Förutom att beskära fram belysningen planerar park- och gatuavdelningen också in ny belysning där vi vet att behovet är som störst. Det kan handla om att belysningen saknas eller är dålig.

Ny belysning i centrum

Inför hösten har vi satt ny belysning bland annat vid Östra Ringgatan, Coop och JP Johanssons gata vid Jordhumlagatan. Det är även aktuellt med ny belysning vid Temalekplatsen Öriket vid Klarbärsgatan och Gustav Adolfs plan.

Planering på kort och lång sikt

Det finns flera ställen runt om i Enköping som skulle kunna vara bättre belyst. För att kunna hantera det behovet undersöker kommunen olika områden och sätter utifrån det en planering på både kort- och lång sikt.

Ljust och vackert i parkerna

- Vi jobbar även med det vi kallar effektbelysning. Det finns ny belysning vid Väntparken som ligger vid Resecentrum och vid Kaplanen nära Rådhuset har vi belyst ett konstverk. Tanken är att det ska vara något vackert att se på i mörkret, samtidigt som det ger ljus, avslutar Mona Bergius.


Enköping

Foto: Kristina Gyld