Buss
ersätter tåg vid banarbete

Publicerad 2018-10-05

Under några helger i oktober och november genomför Trafikverket banarbete i Västerås. Det påverkar tågtrafiken till och från Enköping.

Trafikverket kommer att utföra ett banarbete i Västeråsområdet. Det innebär att tågen mellan
Sala–Västerås och Enköping–Västerås inte kan köra under några datum i oktober och november.

Tågen går inte följande datum:

13, 14 oktober

27, 28 oktober

10, 11 november

Under dessa dagar ersätter buss tågen.

Bussen går till och från
pendlarparkeringen

Bussarna till och från Enköping går till pendlarparkeringen norr om stationen. Bussen
stannar i direkt anslutning till gångtunneln under spåren.

Avgångstider med buss från Enköping

Lördagar

.05 varje timme mellan 07.05-23.05 samt söndag 00.35.

Söndagar

09.20 samt .05 varje timme mellan 10.05–23.05 samt måndag 00.05.

Begränsad parkering på
pendlarparkeringen

Under de aktuella datumen är delar av pendlarparkeringen avstängd för personbilar till
förmån för ersättningsbussarna.

Enköping station

Foto: Thomas Henriksson