Förtydligande om Paddeborgsparken

Publicerad

I går skrev Enköpings-Posten att Paddeborgsparken har ”en felfunktion för 14 miljoner”. Men summan för att rätta till felet väntas bli 500 000.

Paddeborgsparken renar dagvatten precis som vattenparken på Korsängen. Vattnet som leds dit kommer från gatubrunnar på Lillsidan, delar av Romberga och Ullundaområdet.

Ett konstruktionsfel gör att dagvattnet inte renas på det sätt som var tänkt. Den siffran som pekar på 14 miljoner var den investering som gjordes när parken anlades.

För att parken ska fungera som den var tänkt behöver en åtgärd göras för att reningsfunktionen ska förbättras. Det är den kostnaden som förväntas bli 500 000 kronor.

Flygbild över vattenparken