Vi hoppas hitta en lösning för motorintresserade ungdomar

Publicerad

Det finns alltid två sidor av ett mynt. I det här fallet är det motorburna ungdomar som vill ha någonstans att hålla till och boende som upplever att bilarna stör.

Kommunen behöver arbeta med båda sidorna. Vi har tidigare pratat med de boende, och nu vill vi diskutera frågan med ungdomarna.

– Det är viktigt att lagar och regler följs så att inte allmänheten upplever olägenheter, och vi samarbetar därför med polisen. Samtidigt behöver ungdomarna få en chans att själva vara en del av lösningen, säger kommunalråden Helena Proos (S) och Anders Wikman (NE).

Frågan om körningar med höga hastigheter, höga varvtal och sladdningar har engagerat kommuninvånarna.

Det har handlat om dem som upplever en hög bullernivå och därmed får sin nattsömn förstörd. Det har också handlat om ungdomar som har körning och motorfordon som sitt stora intresse och som vill ha ett område att vara på.

– Kommunen har inte några egna parkeringar som vi kan erbjuda ungdomarna att hålla till på om kvällar och nätter. Men vi tittar på andra alternativ. Det är också viktigt att vi arbetar för alla kommuninvånares säkerhet, säger Helena Proos.

Kommunen har nu bjudit in ungdomarna till ett möte tillsammans med polisen och Securitas.

– Vi hoppas att det här blir ett tillfälle att tala om både önskemål, förutsättningar och lagar, säger Anders Wikman.

Delar av pendlarparkeringen stängs av

Från fredag kväll till söndag eftermiddag den 12–14 februari stänger kommunen på prov av delar av pendlarparkeringen för trafik, eftersom boende i området Herrgården upplever att trafiken om kvällarna stör.

Däremot kommer det gå att parkera för helgens tåg- och bussresenärer.

– Vi ska ha kontakt med boende efter helgen för att höra om de upplever att ljudnivån har minskat, säger Helena Proos.

Enköping