Nyheter om bostäder, trafik och miljö

 • Enköping

  Ny tobakslag från 1 juli 2019  Då måste du som vill sälja tobak ansöka om tillstånd från socialnämnden.
 • Enköping

  Egna processer i fokus  Samhällsbyggnadsförvaltningens besparingsförslag handlar till stor del om att effektivisera administrationen och minska kostnadsutvecklingen.

 • Enköping

  Salmonella hos katter  Är din katt orkeslös? Nu finns en ökad risk att katter och fåglar i kommunen drabbas av salmonella.