Vintervägar

Under vintersäsongen ska du kunna använda vägarna trots snö och halka. De ska därför plogas och sandas. 

Under vintersäsongen arbetar kommunen tillsammans med entreprenörer och Trafikverket för att vägarna i Enköping ska kunna användas trots snö och halka. För att din vardag ska kunna fungera så bra som möjligt trots vädret sätter vi in alla resurser som vi har. Plogningen på din gata kan ändå dröja. Det kan gå lite snabbare om vi hjälps åt. Om gatorna är fria från parkerade bilar när ett snöväder kommer kan vi ploga snabbare och bättre.  

Vanliga frågor

Hur behandlar ni halkan?

De snabba väderomställningarna gör att vi inte hinner bekämpa halkan på alla vägar på en gång. Vi behandlar halkan på vägar, genomfartsleder, gång- och cykelvägar. Vi använder främst sand och grus. För miljöns bästa saltar vi som regel inte vägarna, men vid extrem frosthalka kan vi salta vägarna med saltlake. Saltlake är vanligt vägsalt utspätt med vatten så att det går åt så lite salt som möjligt.

Vem plogar hos mig?

​Om du bor i en tätort är det kommunen som plogar eller företag som plogar åt oss.

Varför är det inte plogat hos mig?

​Det kan bero på att vi har varit tvungna att ta andra platser först. Det kan också bero på att det står för många bilar ute i gatan. Då kommer vi inte fram med plogbilen ordentligt. När det har kommit snö är det viktigt att så få bilar som möjligt står parkerade på gatorna.

Fördjupning