Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Avstängda vägar

Bygatan 10 i Grillby

Den 19 december är Grillbyvägen 10 avstängd från klockan 12.00 till 17.00. Det är ingen framkomlighet. Det är Foki AB och IP Only som utför arbeten. 

Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.