Vägarbeten

Kommunen ansvarar för de flesta av vägarna inom tätorterna. På den här sidan ser du vilka vägarbeten som är aktuella.

Avstängda trottoarer

Arbeten startar idag 12 februari och avslutas fredag 15 februari. Arbetsområdet berör trottoarer runt fastigheten Paushuset, en sida i taget. Det gäller delar av Kungsgatan-Torggatan-Eriksgatan-Källgatan.Andersson Company utför en geoteknisk undersökning


Trafikverkets arbeten i området

På Trafikverkets webbplats finns information om de vägarbeten de ansvarar för, till exempel väg 55.