Sop­hämtning

Kommunen ansvarar för att samla in hushållsavfall och se till att det behandlas på rätt sätt. Det är VafabMiljö kommunalförbund som har hand om sophanteringen i Enköpings kommun.

Sopbilar hämtar sopor hos hushåll som har abonnemang för sophämtning. Alla fastigheter i Enköpings kommun måste ha kommunal sophämtning. Undantag är de som är obebyggda eller som har fått dispens från miljö- och byggnadsnämnden.

Mer information om avfall och sophantering finns på VafabMiljös webbplats.

Enköpings kommun debiterar en timmes handläggnings­tid vid ansökan om uppehåll i sophämtning.

Taxor och avgifter