Latrin och slam

Slam är det fasta avfallet i ditt avloppssystem och latrin kommer från torrtoalett. Kommunen hämtar latrin och slam. Här kan du ansöka om installation av förmultnings- och förbränningstoaletter.

Behöver du hjälp med slamtömning eller kompostering av latrin, aska och sopor ska du kontakta Vafab Miljö.

Ska du installera en förmultnings- eller förbränningstoalett måste du skicka in en ansökan till kommunen. Du kan också ansöka om kompostering av latrin, aska och sopor via kommunens blankett.

Du kan ansöka om uppehåll i hämtning av latrin, sopor eller slam om ditt hus står tomt under minst sex månader.

 

Vanliga frågor

Hur ofta hämtas avloppsslammet?

Avloppsslammet hämtas en gång per år hos alla som har ett enskilt avlopp. I vissa fall kan du ansöka om glesare slamtömning.

Vad måste jag göra för att slambilen ska komma fram?

​Du som fastighetsägare är ansvarig för att bilarna som hämtar latrin och slam kommer fram. I "Transportvägar för avfall" kan du läsa om vad som krävs för att bilarna ska kunna ta sig fram till din fastighet.

Transportvägar för avfall

Vad kostar det?

Fördjupning