Åter­vinning­s­centraler och stationer

På en återvinningscentral kan du lämna grovsopor, vitvaror, trädgårds- och farligt avfall samt elektronikskrot. På en återvinnings­station kan du lämna glas, metall- och pappersförpackningar, förpackningar av hårdplast och tidningar.

Återvinningscentraler kallas även för återbruk. I Enköpings kommun finns en återvinningscentral. Den kallas för Återbruket och ligger i Enköping. Dessutom finns Mobila återbruket som kommer till mindre orter i kommunen för att hämta grovsopor och farligt avfall.

I Enköpings kommun är det VafabMiljö kommunalförbund som har hand som sophanteringen. Mer information om avfall och sophantering finns på VafabMiljös webbplats.

Återvinningsstationer kallas även för returtorg. Det finns sex returtorg i staden Enköping. Dessutom finns returtorg i Örsundsbro, Hummelsta, Grillby, Fjärdhundra, Lillkyrka och Skolsta.

Insamlingen på återvinningsstationer görs av FTI AB som är en förkortning av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Vanliga frågor

Var kan jag läsa om kommunens avfallsregler?

Regler för hanteringen av avfall i kommunen finns beskrivna i den så kallade renhållningsordningen. I Enköping består renhållningsordningen av två delar. Den ena delen är avfallsplanen. Den andra delen är de lokala avfallssföreskrifter. Båda dessa dokument hittar du på VafabMiljös webbplats.

Vafabs avfallsföreskrifter

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?