Färdtjänst och resor till andra kommuner

I Enköpings kommun kan du få färdtjänst om du har en funktionsnedsättning och därför har stora svårigheter att gå eller resa med buss.

Färdtjänst inom Enköping

För att få använda färdtjänst måste din funktionsnedsättningen vara mer än tillfällig. Du som har färdtjänst kan ansöka om lyfthjälp i trapporna och färdtjänst i en annan kommun.

Kostnader för färdtjänst

​Det kostar 40 kronor oavsett om du åker med taxi eller specialfordon. Övriga resenärer betalar också 40 kronor per person enkel väg vid resor inom kommunen. Meddela taxi om någon  medresenärer ska åka med.

Medicinskt utlåtande behövs

Första gången du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst behöver du lämna in ett medicinskt utlåtande. Det beror på att kommunen behöver veta hur din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att ta dig fram. Blankett för utlåtandet finns hos din läkare.

Din ansökan

När du ansöker om färdtjänst ska du skicka in din ansökan tillsammans med det medicinska utlåtandet till kommunen. Därefter får du ett beslut hemskickat.

Vi behöver upp till fyra veckor för att hantera ditt ärende. Det beror på att flera faktorer vägs in i utredningen. Vid stor­­helger och semester­tid är hand­läggnings­­tiden upp till sex veckor. Om din ansökan inte är komplett kan det ta längre tid.

När du har fått beslut om att du kan få färdtjänst, beställer du dina färdtjänstresor genom att ringa till oss.

Telefon: 0171-62 70 90

Färdtjänst till andra kommuner

Om du är beviljad färdtjänst kan du resa inom Enköpings kommun men också upp till 2,5 mil utanför kommungränsen, till exempel till Uppsala, Bålsta, Sala, Västerås och Strängnäs.

Du betalar 25 procent av beloppet på taxametern. Den lägsta summa som du måste betala är 40 kronor och högsta 165 kronor. En person (medresenär) får resa med dig för 40 kronor per resa. Om fler personer (medresenärer) åker med dig betalar de samma belopp som du.

Så ansöker du

Du ansöker om resan hos färdtjänsthandläggaren på e-post eller via kommunens kontaktcenter.

E-post: fardtjanst@enkoping.se 

Telefon: 0171-62 50 00

Så går bokningen till

När du har fått beslutet bokar handläggaren din resa. Det innebär att du själv behöver boka delar av resan som inte ingår i beslutet. Ett exempel är om resan innebär buss och sedan flyg.

Vi behöver veta:

  • ditt namn och personnummer
  • i vilken kommun du vill resa
  • vilket datum du ska göra resan
  • hur många ni är.

Du får sedan ett skriftligt intyg eller beslut via post eller e-post från kommunen.

Så här gör du under och efter resan

Du beställer själv taxi och betalar hela resan. Skicka sedan kvittot tillsammans med intyget eller beslutet till färdtjänsthandläggaren. Du får tillbaka summan minus den egenavgift som gäller i Enköpings kommun. Skriv på intyget vilken bank och vilket konto vi ska sätta in pengarna på.

Skicka kvitto och intyg till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Färdtjänst inom en annan kommun

Om du har färdtjänst kan du ansöka om enstaka resor inom en annan kommun som du tillfälligt vistas i.

Så ansöker du

Du ansöker om resan hos färdtjänsthandläggaren på e-post eller via kommunens kontaktcenter.

E-post: fardtjanst@enkoping.se

Telefon: 0171-62 50 00

Riksfärdtjänst

Om riksfärdtjänst

Om du ska resa längre än 2,5 mil och till en annan kommun kan du ansöka om riksfärdtjänst. För att kunna göra en utredning behöver vi ha din ansökan minst 15 vardagar innan själva avresedagen. Vid storhelger under sommaren är ansökningstiden upp till sex veckor.

Riksfärdtjänst innebär att du kan få möjlighet att ta med dig en person som stöd på din resa. Då ersätter kommunen biljetten för den personen så att resan inte ska bli extra kostsam för dig. Resorna kommer ske med buss, tåg eller flyg beroende på vilket som är det vanligaste på den resan. I utredningen tittar vi på hur olika transportmedel är anpassade efter dina funktionsnedsättningar.

Du kan söka om riksfärdtjänst utan att du är beviljad färdtjänst.

Om resan betalas av en annan statlig myndighet, till exempel Försäkringskassan, kan du inte få riksfärdtjänst. Detsamma gäller om det är en sjukresa som landstinget betalar.

Så går det till att ansöka till riksfärdtjänst

Inför varje ny resa behöver du göra en ny ansökan.

  • Ta kontakt med din vårdgivare för att få ett medicinskt utlåtande. Det beror på att kommunen behöver veta hur din förmåga att åka med kollektivtrafik är på sträckan du vill åka. Kommunen utreder ocksså hur kollektivtrafiken är anpassad för de svårigheter du har. Vid resor med till exempel tåg eller flyg kan trafikbolagen ha kostnadsfri hjälp som gör det möjligt att klara resan på egen hand. Blanketten för utlåtandet finns hos din vårdgivare. Om du redan lämnat in medicinskt utlåtande kan vi oftast använda den.
  • Skicka din ansökan och det medicinska utlåtandet till kommunen. Därefter får du ett beslut hemskickat.
  • För att kunna göra en utredning om din resa behöver vi ha alla dina handlingar 15 arbetsdagar innan avresedagen. Under sommaren och vid större högtider är handläggningstiden omkring sex veckor.

Kostnad för riksfärdtjänst

Du betalar 105 kronor för resor enkel väg upp till 100 kilometer. Därefter ökar avgiften stegvis. Du betalar som mest 755 kronor för en resa som är 1 501 kilometer eller längre. Om du har rätt till ledsagare åker denne med kostnadsfritt för att hjälpa dig på resan. Om du vill ha med en person som sällskap (medresenär) betalar den samma avgift som du.

Så går bokningen till

När du har fått beslutet ringer du och bokar din resa hos det bolag vi anlitar för riksfärdtjänst. 

Lyfthjälp i trappa

Om du har färdtjänst kan du få hjälp att ta dig upp och ned för trappan med lyfthjälp. Det är personal från taxibolaget som hjälper dig upp för trappan.

När kommunen har fått din ansökan beslutar färdtjänsthandläggaren i samråd med taxibolaget om du kan få en trygg hjälp att ta dig upp och ned för trappan.

Avgiften är densamma som vid en vanlig färdtjänstresa.

Åk inte färdtjänst till sjukvården

Du ska inte åka färdtjänst till sjukvården. Har du kostnader för resor när du besöker sjukvård eller tandvård kan du ha rätt till ersättning från Region Uppsala för en del av dina resekostnader. Det heter sjukresor.