Störningar och drift­information

På den här sidan kan du ta del av aktuella driftstörningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Från den 25 maj till december 2021 pågår arbeten vid busshållplatserna på Resecentrum. Detta leder till vissa ändringar i vart bussarna stannar.

Du hittar information om tillfälliga hållplatser och ändringar i kollektivtrafiken på

Pågående väg­arbeten

Enköpings kommun behöver stänga av gator för att renovera vattenledningar. Ena Energi ska renovera fjärrvärmeledningar.

Östra Ringgatan

Östra ringgatan kommer att vara avstängd från 15 november till mitten av december.

Vi stänger av från Ågatan till Tullgatan. Se blå markering i kartan. Alternativa vägar är Sandbrogatan och Kaptensgatan via Ågatan.

Korsningen Källgatan - Östra Ringgatan är avstängd för trafik till den 6 december, sen öppnas korsningen igen.

Torggatan

Torggatan kommer att vara avstängd från 15 november till mitten av januari.

Vi stänger av från Kryddgårdsgatan genom rondellen vid Östra Ringgatan och fram till infarten till parkeringen vid Coop. Se röd markering i kartan. Alternativa vägar är Sandbrogatan och Kaptensgatan via Ågatan.

Illustration på en karta. Visar avstängning av Torggatan och Östra Ringgatan.

Vi håller på med renovering av avlopps- och dagvattenledningar på Fagerskogsgatan. Under vecka 46-48 kommer arbetsfordon vid vissa tillfällen att vara ståendes på gatan så att det blir begränsad framkomlighet.

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på vissa gator från 1 november till 30 april.

Från början av november till slutet av mars 2022 kommer kommunhuset att rivas. En del av parkeringsytan vid kommunhuset på Kungsgatan 42 stängs av.

Alternativa avgiftsfria parkeringar finns vid Enavallen Idrottsplats. Parkeringar finns även vid Enavallen Golf. Där kostar parkeringen 6 kronor per timme, max 25 kronor per dygn.

Arbetet beror på att vi bygger en Cirkulationsplats. För att öka trafiksäkerheten och göra det lättare att ta sig fram. Under en period kommer det vara minskad framkomlighet.

Arbeten pågår från 7 juni och beräknas vara klart till 22 december.

I korsningen Stockholmsvägen-Österleden-Annelundsgatan bygger vi en rondell för att öka framkomlighet och säkerhet i korsningen.

Under arbetetstiden är det minskad framkomlighet och planeras att vara klart i slutet av december.

Pendlarparkeringen vid Bangårdsgatan kommer stängas av från 10 maj. Det kommer att pågå arbeten med busshållplatserna vid resecentrum som beräknas vara klara i december. Vi hänvisar till parkeringsplatserna vid pendlarparkeringen Mästergatan.