Störningar och pågående vägarbeten

På den här sidan kan du ta del av aktuella störningar och pågående vägarbeten.

Drift­störningar

Just nu finns inga driftstörningar.

Pågående väg­arbeten

Uppmärksamma att det är nya trafikregler som gäller vid nya rondellen i Fannakorset.

Stockholmsvägen nerifrån centrum är inte längre en huvudled i korsningen upp till Fannakorset. Om du kör på Stockholmsvägen från centrum ska du lämna företräde om du ska vidare på JP Johanssons gata eller svänga vänster till rondellen.

Om du kommer från JP Johanssons gata och ska fortsätta mot centrum ska du lämna företräde.

Om du kommer från rondellen och ska vidare mot JP Johanssons gata eller Stockholmsvägen mot centrum så har du företräde.

Givetvis så är trafikskyltar uppsatta på plats men eftersom det är nytt är det bra att vara extra uppmärksam.

Torggatan har varit avstängd en tid för att Ena Energi ska renovera fjärrvärmeledningar.

Torggatan kommer att vara avstängd från till 16 januari.

Vi stänger av efter rondellen vid Östra Ringgatan och fram till infarten till Sandbrogatan.

Från 17 januari öppnar vi ett körfält för trafik ner mot Coop, se grön markering i kartan. Röd markering visar fortsatt avstängt körfält. Alternativa vägar är Östra Ringgatan och Kaptensgatan via Ågatan.

Vid frågor angående Torggatan, ring Ena Energis kundtjänst på telefonnummer 0171-62 50 19.

Illustration på en karta. Visar avstängning av Torggatan och Östra Ringgatan.

Sandbrogatan stängs av till slutet av januari. Det är ingen genomfart, men infarten från Tullgatan är öppen så boende kan åka in och ut samt besökare till gymnasiet. Blå markering i kartan visar avstängning. Alternativa vägar är Östra Ringgatan och Kaptensgatan via Ågatan.

Illustration på en karta. Visar avstängning av Torggatan och Östra Ringgatan.

Med start den 24 januari så kommer vi att stänga av Galeonsvägen etappvis. Vi kommer att ta hela gatans bredd där vi arbetar. Man kommer dock alltid kunna ta sig in och ut från sin infart, men man kan få åka runt en bit på Klippervägen för att ta sig fram.

Vi behöver komma åt och städa gator. Vi tar bort löv, snö, sand och gör rent gatubrunnar. Därför inför vi parkeringsförbud en dag i veckan på vissa gator från 1 november till 30 april.

Från början av november till slutet av mars 2022 kommer kommunhuset att rivas. En del av parkeringsytan vid kommunhuset på Kungsgatan 42 stängs av.

Alternativa avgiftsfria parkeringar finns vid Enavallen Idrottsplats. Parkeringar finns även vid Enavallen Golf. Där kostar parkeringen 6 kronor per timme, max 25 kronor per dygn.

I korsningen Stockholmsvägen-Österleden-Annelundsgatan bygger vi en rondell för att öka framkomlighet och säkerhet i korsningen.

Under arbetet är det minskad framkomlighet och rondellen planeras att vara klar våren 2022.

Övriga störningar och händelser

Vi har fått information om att ett företag som utger sig arbeta för kommunen är ute och spolar stamledningar. De vill komma hem till privatpersoner för att spola i avloppen samt att detta medför en kostnad för personen. Det här är inte på uppdrag av kommunen utan verkar vara en bluff.

Om kommunen ska filma eller spola avloppsledningar hemma hos en privatperson är det nästan alltid för att privatpersonen själv anmält ett problem. Därför vill vi nu varna medborgare om denna bluff.

Om någon ringer och vill göra kontroller av något slag som du inte beställt, be om namn och telefonnummer och kolla gärna med vårt kontaktcenter om den personen jobbar på kommunen. När personen kommer ska den kunna legitimera sig.