Radon

Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i marken, dricksvattnet eller i husets byggnadsmaterial. Du kan beställa mätdosor och provtagningspaket från kommunen för att kontrollera radonhalten. 

Som husägare bör du kontrollera om det finns radon i huset. Du kan beställa mätdosor för inomhusluften och provtagningspaket för vatten från kommunen.

Du tar själv provet och skickar in det till analysföretaget. Kostnaden för analysen betalar du till analysföretaget.

När du mäter inomhusluften är det är viktigt att mäta halten i minst två månader under perioden oktober till april.

Vanliga frågor

Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt i marken. Den kan även förekomma i byggnadsmaterial, främst blåbetong. Blåbetong producerades och användes som byggmaterial i hus från 1929 fram till 1975. Långvarig exponering för radon ökar risken att drabbas av lungcancer. Risken är större ju högre radonhalten är i luften.

Det finns två sätt att mäta radonhalt: korttidsmätning och långtidsmätning. En korttidsmätning kan du göra när som helst under året under 7–10 dagar. En långtidsmätning måste du göra under perioden oktober till april och under minst två månader.

​Korttids- eller snabbmätning är praktiskt när du behöver en fingervisning om radonhalterna, till exempel när du ska köpa eller sälja hus. En långtidsmätning visar årsmedelvärdet i din bostad.

Kontakta kommunens kontaktcenter så hjälper vi dig att beställa mätdosor. Du kan även beställa mätdosor själv direkt från ett mätlaboratorium. Swedac har ett register över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluft och som du kan beställa mätdosor av.

Register över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluft på Swedacs webbplats

Enligt Boverkets rekommendationer ska du mäta i minst två rum i bostaden och på varje våningsplan som används som bostad. Mät inte i kök eller badrum.

Läs mer om att mäta radon på Boverkets webbplats

​Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att du gör en radonmätning:

  • om en mätning aldrig har skett eller om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen.
  • efter en renovering av bostaden. Ibland kan det bli små sprickor i grunden där radongas kan tränga igenom från marken.
  • om bostaden eller fastigheten är byggd med blåbetong. Blåbetong kan orsaka extra höga halter av radon i inomhusluften.
  • om tidigare mätning visade på höga halter och du har gjort åtgärder för att sänka radonhalten.

Om provresultatet visar på förhöjda halter av radon behöver du ta reda på orsaken. Du kan ta hjälp av en konsult som har specialistkompetens inom området. Konsulten ger dig råd om lämpliga åtgärder beroende på var radonet kommer från. På Svensk radonförenings webbplats finns en lista med konsulter, men listan är inte komplett då det endast är föreningens medlemmar och övriga kursdeltagare som betalar en årsavgift som står med på listan. 

Läs mer på Svensk radonförenings webbplats

​Du som äger och bor permanent i ett en- eller tvåbostadshus där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel kan ansöka om radonbidrag för att sanera. Radonbidraget täcker 50 procent av saneringskostnaden upp till 25 000 kronor. Du kan alltså som mest få 25 000 kronor i bidrag. Mer om radonbidraget och hur du ansöker hittar du på Boverkets webbplats.

Sök radonbidrag på Boverkets webbplats

​Om du söker ett protokoll från en radonmätning bör du i första hand kontakta fastighetsägaren eller företaget som har utfört mätningen. Fastighetsägaren får alltid protokollet i original. Du kan också prova att kontakta kommunen. Om radonmätningen är beställd via kommunen får vi ibland en kopia på protokollet. Vi kan ha protokoll sparade från 2014 och framåt.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?