Nedtag­ning av träd

Träden i vår närhet  är viktiga. De ger oss grönska och en vacker miljö. Bladen hjälper också till att rena vår luft. Vill du ta bort ett träd måste du lämna in ett önskemål till kommunen. 

Ibland kan det finnas behov av att ta bort träd på kommunens mark. Du som vill att vi ska ta bort ett träd på kommunens natur- eller parkmark kan lämna in ett önskemål om det.  Vi tittar då på hur trädet mår, om det är vackert och vilken betydelse trädet har för området som helhet.

Vanliga frågor

Kan ni ta ner ett träd som skuggar min tomt?

Vi vill gärna behålla friska träd. Det innebär att vi inte tar ner träd som ger skugga eller som någon tycker står på fel ställe.  

Vem ska jag kontakta när det har fallit ett träd på en elledning? 

Det är oftast Vattenfall som är ansvariga. Kontakta deras kundservice.

Vattenfalls kundservice

Kan ni ta ner ett träd som ser dåligt ut? 

Kontakta oss så åker vi ut och tittar på det. Är det risk för att trädet faller tar vi ner det så fort vi kan, eftersom det kan innebära fara. Annars får du fylla i blanketten med önskemål om nedtagning.

Fördjupning