VA-faktura

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp får en vatten- och avloppsfaktura. 

Vad ingår i fakturan?

Avgiften för vatten och avlopp innehåller både fasta och löpande delar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Hur ofta ska jag betala för vatten och avlopp?

Du betalar för fyra månader i taget. Du kommer att få din faktura i april, augusti och december. 

Mätarställningen avgör

Efter sommaren får du ett avläsningskort hemskickat. Du ska själv läsa av vattenmätaren, fylla i resultatet och skicka tillbaka kortet till vatten- och avloppsavdelningen. Du kan även rapportera i resultatet på andra sätt.

Beräknat och förbrukat vatten

För att kunna beräkna vad du ska betala i avgift har vi gjort en uppskattning av din förbrukning. Den beräkningen gör vi på din rapportering från föregående år. När du har rapporterat in den nya mätarställningen kan vi räkna ut vad du faktiskt ska betala. Det innebär att du kan få betala mer ibland. Men det kan också innebära att du får pengar tillbaka.

Spillvatten

Spillvatten är det vatten som spolas från din bostad. Det kan vara vatten som spolats i toaletten, från dusch, tvättmaskin eller från disken. 

Dagvatten

Dagvatten är det regnvatten som rinner från ditt tak ner i dagvattenledningarna. Du betalar också för att vattnet på gatan ska kunna rinna ner i brunnar och ledas vidare i ett dagvattennät. Det är en kostnad som delas av många.    

Hur ser fakturan ut?

Faktura