Pågående vattenarbeten

Vi stänger av vattnet i Ekolsundsområdet den 15 januari klockan 8-16. Berörda områden är Ekolsund, Sävsta och Hammarsudd. Se kartan nedan.

Tappa upp det vatten du behöver under dagen. Direkt efter avstängningen kan vattnet vara lite grumligt. Spola tills vattnet är klart igen.

Avstängningen beror på att Håbo kommun ska koppla in en ny vattenledning. Det är Håbo kommun som levererar vatten till Ekolsundsområdet.

Karta över Ekolsundsområdet

Kartan visar var det kommunala dricksvattnet kommer att stängas av.