Dricksvattnet i Enköping

Det mesta av dricksvattnet i Enköping tas från grundvatten som är kalkrikt. Några områden får däremot vatten från Mälaren och det är mjukare.

Varifrån kommer mitt vatten?

I Enköping är det mesta kommunala vattnet grundvatten. Det tas upp från Enköpingsåsen i Vånsjöbro och i Munksundet. Dessutom finns mindre anläggningar i Nygård, Ådalen och Veckholm. Några områden i kommunens yttre delar får sitt vatten från Bålsta och Västerås. 

Vattentäkter i Enköping.

Vattentäkt

Område


Vånsjöbro
Örsundsbro, Säva, norra delarna av Enköping, Lillkyrka, Grillby och Skolsta


Munksundet

Enköpings södra delar, Haga, Bryggholmen, Mariedal, Hummelsta, Nykvarn, Bredsand, Hornö och Eknäs


Nygård

Fjärdhundra, Siggesta, Gästre och Korsbacken


Ådalen

Ådalen


Veckholm

Veckholm


Bålsta vattenverk

(Mälaren)

Ekolsund, Hammarsudd och Sävsta


Västerås

(Mälaren)

Bredsdal


 

Enköping har hårt vatten

Enköpingstrakten har kalkrik jord- och berggrund, vilket gör att vattnet har hög hårdhetsgrad. Det kan märkas till exempel på diskbänken och i duschutrymmen. Hårdhetsgraden (dH) ligger mellan 9 och 17 beroende på var i kommunen du bor.

Hårt vatten är ofarligt för hälsan men kan påverka kopparrör och en del hushållsmaskiner. Därför vill en del avhärda sitt vatten. Det gör man genom att installera en så kallad avhärdare som ändrar hårdhetsgraden. Man får ett mjukare vatten genom att ersätta kalcium och magnesium med natrium.

Det finns åsikter om att kommunen bör införa central avhärdning för att ändra hårdhetsgraden i vattnet. Just nu håller vi på att ta ett helhetsgrepp om dricksvattnet i Enköping. Det handlar om att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet. Då kommer det bli nödvändigt att bygga ett vattenverk med olika processer för att behandla vattnet. Det ger oss också möjlighet att justera hårdheten på vattnet.

Eftersom det innebär stora kostnader är vi beroende av politiska beslut för att kunna göra den här investeringen. När vi vet mer kommer vi informera om en tidsplan.

Vattnets hårdhet i Enköping.

Vattentäkter i Enköpings kommun

Vattnets hårdhet (dH)

Uran µg/liter

Vånsjöbro

14

36

Munksundet

16

25

Nygård

10

5

Altuna

10

27

Veckholm

9

8

 

Ekolsund, Hammarsudd och Sävsta får sitt vatten från Bålsta vattenverk. Bålsta tar sitt vatten från Mälaren. Det vattnet är inte lika hårt som Enköpings grundvatten. Bredsdal får sitt vatten från Västerås, som också tar sitt vatten från Mälaren. Vattnet i dessa områden har en hårdhetsgrad på 5 dH och har inget problem med uran.

Avhärdning

Avhärdning kan förändra hårdhetsgraden och göra ditt vatten mjukare. Det innebär att man tar bort en del av kalket i vattnet, ofta genom att tillsätta andra ämnen

Du kan ha en egen avhärdare till ditt dricksvatten. Det finns för- och nackdelar med att avhärda vattnet. Den tydligaste effekten är att porslin och köksmaskiner får mindre kalkavlagringar från vattnet.

Att avhärda vattnet är en av flera frågor som nu håller på att utredas för att dricksvattnet ska kunna hålla en långsiktig god kvalitet.

Läs mer om arbetet med Enköpings framtida dricksvatten.

Vi arbetar för att minska uran i Vånsjöbro

Det finns förhöjda halter av uran i vattnet från Vånsjöbro. Uranhalten bör helst inte vara över 30 mikrogram/liter. Att det ändå ligger något över det gränsvärdet i Vånsjöbro beror på markens naturliga egenskaper. Vi arbetar med insatser för att kunna sänka uranhalten i Vånsjöbrovattnet. Att få bort uranet är också en del i det långsiktiga arbetet med att säkra både tillgången till dricksvattnet och dess kvalitet.

Du kan dricka vattnet och det klassas som tjänligt. Vi som kommun måste däremot göra någonting åt det. Därför är en sänkning av uranhalten en viktig del när vi gör utredningar om vårt framtida dricksvatten.

Läs mer om arbetet med Enköpings framtida dricksvatten.

Krav på dricksvattnet

Eftersom dricksvatten är ett livsmedel finns det krav på vattnets kvalitet. Därför tar vi prover som sedan analyseras.