Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ger dig rent dricksvatten i kranen och renar vattnet som du spolar ner i avloppet. Ska du ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du skicka in en ansökan till kommunen.  

I Enköping kommer den största delen av det kommunala dricksvattnet från grundvattnet i Enköpingsåsen. Det vattnet går ut i ledningarna utan behandling. När du har använt vattnet till disk, tvätt eller toalett ska det renas. Är du kopplad till det kommunala nätet renas vattnet på reningsverket.

Vanliga frågor

Hur hårt är vattnet i Enköping?

Enköping har ett hårt dricksvatten. Det beror på att trakten har kalkrik jord och berggrund. Hårdhetsgraden (dH) är mellan 9 och 17 beroende på var du bor. Hårt vatten kan i längden påverka kopparledningar och hushållsmaskiner. Därför är det bra att ha plastledningar om det är möjligt.

Varför behöver jag göra en vattenavläsning?

​För att vi ska veta hur mycket ditt hushåll ska betala för vatten och avlopp behöver vi veta hur mycket vatten som förbrukas på fastigheten. Du som fastighetsägare behöver därför göra en avläsning på din vattenmätare en gång per år och skicka in till oss. Vi kommer att påminna dig när det är dags.

Varför är min faktura för vatten och avlopp högre/lägre än normalt i december?

​Under hösten ber vi dig som har kommunalt vatten och avlopp att göra en vattenavläsning. Om hushållets förbrukning har ökat eller minskat under året som gått justerar vi det på fakturan som skickas ut i december. Om hushållets förbrukning har ökat kommer du därför att få en faktura med högre belopp än du tidigare fått, och om hushållets förbrukning har minskat kommer du att få en faktura med lägre belopp än tidigare. 

Fördjupning