Att göra lägeskontroll

En lägeskontroll innebär att byggnadens läge kontrolleras så det överensstämmer med bygglovet. Här är våra anvisningar för att göra lägeskontrollen och hur du rapporterar resultatet.

Koordinatsystem/höjd­system

Använd koordinatsystemet Sweref 99 16 30 och höjdsystemet RH 2000.

Filtyper

Använd följande filtyper:

 • dwg/dxf
 • top/topx
 • geo
 • pxy
 • csv.

Det ska mätas

Fasad

Vid färdigbyggd fasad ska fasadens yttersta punkt mätas, annars grund.

Grund

Yttersta kanten ska mätas. Höjd ska finnas på alla punkter.

Carport/skärmtak

Den yttersta delen på den bärande konstruktionen ska mätas.

Höjd

Färdigt golv eller underkant knutbräda (sockelhöjd).

Gör mätningen

 • Mätningen ska utföras med totalstation.
 • Uppställningen kan ske mot markpunkter (bifogas i filen) eller GNSS-punkter (mätta minst under 3 minuter per punkt, bifogas i filen).
 • Uppställningen ska ligga inom 10 mm i xyz och utföras mot minst 3 punkter.
 • Etableringslägen skall vara minst mätavståndet, gärna mer.

Rapportera resultatet

Resultatet från lägeskontrollen vill vi gärna att du rapporterar i en fil, som du skickar med e-post till kartor@enkoping.se. Det är viktigt att du skickar in resultatet så snabbt som möjligt. Skicka gärna med ritningen som en pdf-fil.

Vad ska rapporten innehålla?

 • Koordinatförteckning.
 • Slutna linjer eller polygoner som måttsatts till gränsen på samma sätt som i situationsplanen.
 • Filnamn och lagernamn i klartext.
 • Det ska framgå om måtten avser fasad eller grund.

I rapporten ska det framgå:

 • vem som har utfört mätningen
 • datum när mätningen gjordes
 • vad mätningen avser (fasad, grund, FG, SH med mera)
 • mätnoggrannhet.

Exempel på ritningar

På vår samlingssida med exempelhandlingar kan du se exempel på hur en lägeskontroll ska se ut.

Lägeskontroll