Kart- och mättjänster

Vänd dig till kommunen om du vill beställa kartor, flygbilder, utstakningar och lägeskontroller.

Kommunen hjälper dig med utstakning och lägeskontroll samt tar fram lov- och nybyggnadskartor vid bygglov. Du kan beställa flygbilder och andra specialkartor för att planera din tomt eller kanske bara ha för att dokumentera en plats som är viktig för dig. Du kan få ut kartor som visar fastighetsgränser, byggnader, vägar och gator samt höjder. Du kan också få fram flygfotografier i färg. Du kan få alla kartor i olika dataformat eller utskrivet på vanligt papper.

Om du själv vill göra utstakning och lägeskontroll måste du ansöka om mätbehörighet från oss.

Vanliga frågor

Vad gäller på min tomt?

​Har du rättsliga frågor om en fastighet ska du kontakta Lantmäteriet i Uppsala län. Det kan handla om avstyckningar, lagfarter, servitut eller inteckningar.

Lantmäteriets webbplats

Var går min tomtgräns?

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan kommunen hjälpa dig att ta fram gränsmarkeringarna. Om du behöver en gränsbestämning som är juridiskt gällande ska du kontakta lantmäteriet.

Gränsvisning

Kontakta lantmäteriet

Vilken karta ska jag använda till vad?
Hur lång tid tar det att få en lov- eller nybyggnadskarta?

Leveranstiden varierar beroende på i vilket område fastigheten ligger. Normalt tar det två till fyra veckor. Var därför ute i god tid när du beställer kartorna.

Vad kostar det att beställa en karta?
Vad är en utstakning och lägeskontroll?

Vid en utstakning markerar vi den nya byggnadens läge på tomten. På så sätt ger vi förutsättningar för dig att bygga. En grovutstakning markerar läget inför sprängnings- och schaktningsarbeten. En finutstakning markerar läget inför jobbet att forma grunden. När grunden på ditt hus är lagd gör vi en lägeskontroll. Då kontrollerar vi att du placerat byggnaden eller anläggningen på den plats som du fått bygglov för.

Vilket koordinat- och höjdsystem använder kommunen?

​Vi använder koordinatsystemet Sweref 99 16 30 och höjdsystemet RH 2000.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?