Så här kan du spara på vattnet

Vi behöver hjälpas åt med att spara på vattnet så att det inte blir vattenbrist och bevattningsförbud. Dricksvattnet ska förstås användas till att dricka och för matlagning. Det måste också användas till dusch, tvätt och toaletter. Efter det kan du vid varje tillfälle som du använder vatten fundera på om du kan spara på vattnet istället.

  • Kyl dricksvattnet i kylskåp hellre än att spola kranen tills det kommer kallt vatten.
  • Duscha hellre än bada, och ta hellre en snabbdusch än en lång. Om du använder ett snålspolande munstycke och stänger av vattnet medan du tvålar in dig sparar du ännu mer.
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
  • Diska med balja eller diskpropp om du diskar för hand, istället för under rinnande vatten.
  • Diska och tvätta med full maskin och välj eco-program.
  • Byt ut packningar i droppande kranar och läckande toalettstolar.
  • Undvik att vattna gräsmattor och planteringar med dricksvatten. Ta vara på eventuellt regnvatten och samla det till trädgårdsbevattningen.
  • Tvätta inte fasader och uteplatser med dricksvatten.
  • Fyll inte pooler och badtunnor med dricksvatten.
  • Tvätta bilen hos en biltvätt där smutsigt vatten samlas upp, renas och återanvänds.

Därför behöver du spara på vattnet

I två år på raken har grundvattennivåerna legat under det normala. Vattnet ingår i ett kretslopp. När vi har använt vatten (till exempel spolat ned det i toaletten eller vattnat med det) förs vattnet tillbaka till sitt kretslopp. Det tar däremot tid för vattnet att bli dricksvatten igen, och därför kan vi inte hantera vårt dricksvatten som om det är en oändlig resurs.

Det vatten vi har i kommunens dricksvattentäkter nu ska räcka ända till vintern. Det grundvatten som bildas då ska räcka ända till hösten/vintern 2019 innan det fylls på nästa gång.

Ingen vet hur vädret i höst blir och hur mycket grundvattnet kommer att fyllas på till vintern. Ingen vet heller hur mycket grundvatten naturen själv kommer att använda. Det vi kan påverka är hur mycket vatten vi använder.

Om inte vattenförbrukningen minskar är risken för vattenbrist stor. Då värmen och torkan ser ut att hålla i sig vädjar vi till alla med kommunalt vatten att inte göra av med dricksvattnet i onödan. Använd det helst bara till att dricka, laga mat med, spola i toaletten, ta korta duschar och liknande. Som du kanske har sett vattnar kommunen fortfarande en del gemensamma ytor så som fotbollsplaner och parker. Det gör vi eftersom de här ytorna är något som så många kommuninvånare har nytta av. Vi har dock dragit ned kraftigt på bevattningen.

Vattenbrist innebär inte bara att dricksvattnet riskerar att ta slut, utan det kan också innebära att det finns vatten men att kvaliteten försämras.  Det kan bli dåligt tryck eller helt tomt i ledningarna, vilket gör att det kan komma in bakterier i vattnet. Om det händer behöver vi uppmana alla att koka vattnet innan man dricker det. 

Allt det här gör alltså att vi vädjar till alla med kommunalt vatten att spara på dricksvattnet och använda det smart.