Hur sparar kommunen på vattnet? 

Kommunen försöker hitta sätt att spara på vattnet.

Fastigheter

Vi byter ut kranar och duschar i kommunens fastigheter så att de blir sensorstyrda och snålspolande. Då rinner inte vattnet i onödan. Vi byter också kontinuerligt ut packningar i kranarna. Vi kommer heller inte tvätta våra fordon lika ofta.

Bevattning av fotbollsplaner

70 procent av fotbollsplanerna vattnas redan idag med vatten som inte är kommunalt dricksvatten. Det vattnet är framförallt åvatten från Enköpingsån och Örsundaån.

På de planer som vattnas med kommunalt dricksvatten har vi minskat antalet vattningar och även hur mycket vi vattnar per gång.

Vattenläckor

Vi arbetar ännu mer aktivt med att leta efter läckor och laga dem.

Parkerna

Vi vattnar ungefär hälften så mycket som vi vanligtvis gör. Just nu använder vi inte mer vatten än vad som behövs för att hålla växterna vid liv. För att spara på dricksvatten använder vi även åvatten. Det kan vi använda till sommarplanteringar, träd och refuger.

I Drömparken vattnar vi nu endast en gång per vecka. Eftersom det tar cirka en vecka att vattna igenom hela parken kan det upplevas som att vi vattnar lika mycket som vanligt.

Vi minskar också antalet tvättar på fordon, maskiner och redskap som vi använder för att sköta parkerna. Parkmöbler, sopkorgar med mera tvättar vi endast vid ovanliga förhållanden.

Spartips

På sidan med spartips kan du läsa om hur du kan hjälpa till att spara på dricksvattnet.

Vanliga frågor

På sidan Grundvattennivåer har vi samlat vanliga frågor och svar om att spara vatten. Där kan du till exempel läsa om varför vi vattnar i parkerna.